Nowe opcje i niższe oprocentowanie pożyczki w koncie

Od 18 maja LUKAS Bank wprowadził nowe opcje i niższe oprocentowanie pożyczki w rachunku bieżącym dla osób fizycznych.

O przyznanie pożyczki w koncie może ubiegać się każda osoba posiadająca lub zakładająca konto w LUKAS Banku oraz uzyskująca stałe dochody. W trakcie weryfikacji wniosku, bank decyduje o wybraniu odpowiedniej nowej opcji pożyczki, które różnią się wymaganiami formalnymi, maksymalną kwotą udzielonej pożyczki oraz oprocentowaniem. Przyznaną pożyczkę Klient może przeznaczyć na dowolny cel. Nowością jest możliwość udzielenia osobom przenoszącym limit z innego banku pożyczki na spłatę posiadanego tam zadłużenia.

Oprocentowanie pożyczek w rachunku bieżącym udzielonych od dnia 18 maja 2004 uległo znacznemu obniżeniu. Dla pożyczek w opcji PROFIT wynosi 14,80%, a dla pożyczek w opcji START - 17,90%.

opcja PROFIT
- przeznaczona dla Klientów znanych, czyli tych którzy: wcześniej korzystali z usług oferowanych przez spółkę LUKAS i terminowo spłacali swoje zobowiązania lub posiadają konto, które jest regularnie zasilane przelewami z tytułu wynagrodzenia, a także dla tych, którzy przenoszą limit bądź historię rachunku z innego banku,
- maksymalna wysokość pożyczki do 7-krotności miesięcznych wpływów,
- umowa na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.

opcja START
- przeznaczona dla Klientów nowych, którzy do tej pory nie korzystali z kredytów w systemie LUKAS, nie posiadali konta w LUKAS Banku i nie przenoszą limitu bądź historii rachunku z innego banku,
- maksymalna wysokość pożyczki do 4-krotności miesięcznych wpływów,
- umowa na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.

W przypadku kiedy na rachunek Klienta od co najmniej 3 miesięcy wpływa jego wynagrodzenie z zakładu pracy bądź inne świadczenie, LUKAS Bank stosuje uproszczoną metodę dokumentowania dochodów. Nie wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach, informacje o dochodzie przyjmowane są na podstawie oświadczenia klienta i danych z przelewów w historii rachunku. Znani Klienci uzyskają pożyczkę w ciągu 15 minut od podpisania umowy.

Każda wpłata na konto automatycznie zmniejsza zadłużenie klienta i pozwala na ponowne zaciągnięcie pożyczki do wysokości przyznanego limitu.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook