Wyniki LUKAS Funduszu Stabilnego Wzrostu fio po roku działania

Na początku maja ubiegłego roku placówki LUKAS Banku SA rozpoczęły sprzedaż jednostek uczestnictwa LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu fio. Jest to pierwszy w Polsce fundusz typu "white label", co oznacza, że LUKAS Bank zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, przygotował fundusz według własnych wytycznych i pod własną marką z innym TFI. Fundusz jest oferowany tylko w placówkach LUKAS Banku pod marką LUKASa, natomiast zarządzany jest przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Po roku działania Klienci ulokowali w funduszu LUKAS ponad 100 milionów złotych. Jednocześnie LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu jest najlepszym funduszem w swojej kategorii osiągając z miesiąca na miesiąc bardzo dobre wyniki. W marcu ponownie najlepszym w gronie funduszy stabilnego wzrostu okazał się LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu. Stopy zwrotu dla funduszu wyniosły w marcu 2,30%, 6,98% oraz 8,84% odpowiednio w perspektywie 1, 3 oraz 6 miesięcy. W każdym ujęciu były to najlepsze wyniki wśród konkurencji.

Bardzo dobre wyniki funduszu LUKAS to z jednej strony efekt dobrej koniunktury na rynku kapitałowym a z drugiej strony zdyscyplinowanej i konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej przez zarządzającego Funduszem. W środowisku niskich stóp procentowych i spadającej atrakcyjności depozytów bankowych można oczekiwać, że fundusze inwestycyjne będą dla coraz większej liczby klientów atrakcyjnym sposobem dokonywania inwestycji.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook