Informacja o wynikach sprzedaży LUKAS SA za 2004

Liczba udzielonych kredytów: 2004 - 2 581,6 tys 2003 - 1 780 tys (czyli wzrost o 45%)

Wartość udzielonych kredytów: 2004 - 3 694,70 mln zł 2003 - 2.754,90 mln zł (czyli wzrost o 34%)

Komentarz Macieja Wituckiego - wiceprezesa LUKAS SA, odpowiedzialnego za całość linii biznesu kredyty konsumenckie:

"Miniony, 2004 rok był dla nas kolejnym okresem dynamicznego wzrostu i rozwoju. Liczba udzielonych kredytów zwiększyła się o 45%, natomiast wartość akcji kredytowej wzrosła o 34% w stosunku do roku 2003. Wypracowaliśmy znacznie wyższy poziom sprzedaży niż zakładały nasze plany. Takie wyniki to konsekwencja prowadzonych przez nas cały czas działań, których celem jest zapewnienie naszym klientom dostępności do naszych kredytów i szybkości ich uzyskania. W 2004 roku rozwinęliśmy między innymi tzw. zdalne kanały czyli możliwość skorzystania przez klienta z pożyczki gotówkowej oraz nowego produktu - karty kredytowej Maxima Visa Electron, bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki wnioskom składanym przez telefon. Rozbudowaliśmy ponadto sieć agentów oraz otworzyliśmy pierwsze 33 Centra Kredytowe, w których klienci mogą skorzystać z pożyczki gotówkowej i karty Maxima oraz uzyskać informacje o naszej ofercie kredytowej. Prowadziliśmy ponadto ogólnopolskie akcje promocyjne, aktywowaliśmy naszych klientów poprzez akcje mailingowe i oczywiście rozwijaliśmy współpracę z naszymi partnerami handlowymi. W 2004 roku rozpoczęliśmy współpracę z PSA Peugeot Citroen oraz z Auchan - z tą ostatnią powołaliśmy do życia spółkę joint-venture Accord Finance. Wspólnie z Europejskim Funduszem Leasingowym i LUKAS Bankiem pracujemy ponadto nad poszerzeniem usług związanych z finansowaniem zakupu pojazdów. Warto podkreślić, że jednocześnie przez cały miniony rok prowadziliśmy intensywne prace nad wdrożeniem nowego systemu sprzedaży i obsługi kredytów konsumenckich, obsługującego dziś całość własnej sieci dystrybucji kredytów".

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook