Nowy fundusz inwestycyjny - LUKAS Dynamiczny Polski

W dniu 26 września w ofercie LUKAS Banku pojawił się nowy subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski. Jest to drugi subfundusz w ramach utworzonego 1 lipca Funduszu Inwestycyjnego LUKAS FIO.

1 lipca br. istniejący od ponad dwóch lat fundusz inwestycyjny LUKAS Banku zmienił swoją formę prawną na fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Do tej pory klienci mogli inwestować swoje środki w funduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu. Od 26 września w ramach Funduszu Inwestycyjnego LUKAS FIO oferujemy również drugi subfundusz - LUKAS Dynamiczny Polski. Dzięki temu klienci LUKAS Banku mają możliwość inwestowania w dwóch różnych typach funduszy: stabilnego wzrostu i zrównoważonym.

Taka konstrukcja umożliwia klientom dowolne przenoszenie środków między subfunduszami bez konieczności każdorazowego ponoszenia opłat manipulacyjnych i dystrybucyjnych za nabycie i odkupienie jednostek funduszu. W związku z tym mogą oni w łatwy sposób przenosić część lub całość swoich inwestycji i tym samym dostosowywać sposób oszczędzania do aktualnych potrzeb. Dodatkowo, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w momencie przenoszenia środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego nie będzie pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski należy do kategorii funduszy zrównoważonych i może inwestować od 40 do 70% w akcje. Jest więc subfunduszem przeznaczonym dla osób planujących oszczędzanie przez dłuższy okres (co najmniej 4-5 lat), oczekujących wyższych zysków niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu oraz akceptujących podwyższone ryzyko związane z wahaniami wartości jednostki i całej inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook