Nowy produkt oszczędnościowy - ANTIDOTUM

4 maja LUKAS Bank wprowadził do swojej oferty "ANTIDOTUM" - nowy produkt oszczędnościowy, z którego zysk jest zwolniony z podatku. Nowy produkt łączy w sobie cechy ubezpieczenia na życie i lokaty: korzystne ulokowanie środków oraz ubezpieczenie na życie i dożycie.

"ANTIDOTUM" jest ubezpieczeniem grupowym. Klienci Banku zostają nim objęci na mocy umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zawartej między LUKAS Bankiem a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA, na podstawie której Bank otrzyma polisę grupową. Klienci otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające przystąpienie do ubezpieczenia.

Wypłata zysków z "ANTIDOTUM" jest zwolniona z podatku. "ANTIDOTUM" to również produkt bez dodatkowych opłat i prowizji za zarządzanie oraz kosztów manipulacyjnych. Ponadto korzystający z tej oferty mają gwarancję stałego oprocentowania przez cały czas trwania umowy. Klient może też w każdej chwili odstąpić od ubezpieczenia. Wypłata należnej kwoty następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia chęci zakończenia lub odstąpienia od ubezpieczenia. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia jest ono automatycznie wznawiane na kolejny okres bez konieczności wizyty klienta w oddziale.

Do ubezpieczenia "ANTIDOTUM" może przystąpić każdy posiadacz, współposiadacz lub pełnomocnik konta osobistego w LUKAS Banku. Aby skorzystać z tego produktu wystarczy w dowolnej placówce LUKAS Banku złożyć deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz opłacić jednorazową składkę. Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe jest na okres 9 lub 12 miesięcy, a minimalna składka wynosi 1 000 zł.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook