Adam Parfiniewicz dołączył do zespołu LUKAS Banku

Od października 2006 do zespołu LUKAS Banku dołączył Pan Adam Parfiniewicz, który obejmie funkcję wiceprezesa Zarządu LUKAS Banku odpowiedzialnego za linię biznesu bankowość detaliczna.

Adam Parfiniewicz od 15 lat związany jest z rynkiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. W latach 1994 - 2002 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym (a po fuzji w Banku BPH) zajmując m.in. stanowiska doradcy Prezesa w Departamencie Strategii i Marketingu, a od 1999 roku dyrektora zarządzającego Obszarem Bankowości Detalicznej. W ramach tej ostatniej funkcji odpowiadał za współpracę banku z osobami fizycznymi i małymi firmami, karty bankowe i marketing, współtworzył nową koncepcję sieci detalicznej, opracował i prowadził projekt stworzenia nowej oferty Banku. Po fuzji PBK S.A. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A. w 2001 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Alternatywnych Kanałów Dystrybucji. Do jego podstawowych zadań należało stworzenie i wdrożenie spójnej oferty banku równolegle w wielu kanałach dystrybucji. W tym samym czasie pełnił też obowiązki dyrektora zarządzającego Obszarem Klientów Prywatnych, obejmującym przygotowanie oferty i marketing dla osób fizycznych z segmentów mass market, personal banking i private banking. W latach 2002 - 2003 Adam Parfiniewicz pracował w Commercial Union sp. z o.o. Jako dyrektor Centrum Dystrybucji odpowiadał m.in. za przygotowanie nowych projektów rozwojowych, koordynację działań marketingowych wszystkich spółek Grupy Commercial Union oraz wsparcie sił sprzedażowych. Od sierpnia 2003 do września 2006 roku Adam Parfiniewicz związany był z firmą POLCARD, najpierw jako dyrektor zarządzający firmy, a od sierpnia 2004 prezes Zarządu. Odpowiadał między innymi za przygotowanie, a następnie realizację strategii jej dalszego rozwoju. W wyniku tych działań w ciągu trzech ostatnich lat POLCARD radykalnie poprawił wyniki finansowe, utrzymując przy tym pozycję wiodącego agenta rozliczeniowego i podnosząc jakość usług outsourcingowych dla banków.

Adam Parfiniewicz ma 35 lat, jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook