Nowości w ofercie oszczędności w LUKAS Banku

Zyskowny Duet to nowoczesny produkt łączący w sobie zalety lokaty terminowej o wysokim oprocentowaniu z funduszem inwestycyjnym. Produkt ten gwarantuje stały zysk, wyższy niż na standardowej lokacie terminowej. Jest to produkt dla tych klientów, którzy chcą w szybki i łatwy sposób pomnożyć swoje oszczędności.

Klienci, którzy zainwestują w Zyskowny Duet mogą wybrać jeden z dwóch sposobów ulokowania swoich oszczędności:

  • 50% środków w lokatę terminową o stałym oprocentowaniu, a pozostałe 50% w jednostki funduszu inwestycyjnego lub
  • 70% środków w lokatę, a pozostałe 30% w fundusz inwestycyjny.

Pierwsza część zostanie zainwestowana w lokatę terminową o wysokim, stałym oprocentowaniu do 6,60%, na okres 1 roku. Druga część jest lokowana w jednostki funduszu inwestycyjnego LUKAS FIO, a klient sam wybiera jeden z czterech dostępnych subfunduszy, z którego chce skorzystać. Minimalna kwota inwestycji w Zyskowny Duet to 4.000 zł.

Zyskowny Duet to nie jedyna nowość w ofercie produktów oszczędnościowych LUKAS Banku. Od 6 listopada LUKAS Bank wprowadza też w ramach swojego funduszu parasolowego LUKAS FIO dwa nowe subfundusze: LUKAS Akcyjny i LUKAS Lokacyjny. LUKAS Akcyjny to subfundusz o najbardziej agresywnej polityce inwestycyjnej, który może inwestować nawet do 100% swoich aktywów w akcje najlepszych spółek. Przeznaczony jest dla klientów, którzy oczekują wyższych zysków, ale akceptują duże wahania wartości jednostek szczególnie w krótkim okresie. Natomiast LUKAS Lokacyjny, to najbardziej bezpieczny subfundusz, który inwestuje tylko w papiery dłużne takie jak obligacje i bony skarbowe.

Dwa nowe subfundusze powiększyły ilość kategorii subfunduszy w ramach funduszu LUKAS FIO. Do tej pory w ofercie Banku były dwa subfundusze: LUKAS Stabilnego Wzrostu oraz LUKAS Dynamiczny Polski. Dodatkową korzyścią z inwestowania w fundusz parasolowy LUKAS FIO jest możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook