Wyniki LUKAS Banku w I półroczu 2006

W LUKAS Banku pierwsze półrocze minęło pod znakiem realizacji założonych inicjatyw strategicznych. Najintensywniej bank rozwijał się w segmencie kart kredytowych.

W ciągu I półrocza LUKAS Bank wydał 190 tys. kart kredytowych, dzięki czemu na koniec czerwca miał już w sumie 929 tys. kart płatniczych, z czego 629 tys. to karty kredytowe. Duży wzrost ich liczby to głównie efekt zaproponowania klientom na promocyjnych warunkach karty Maxima PLUS, którą mogą otrzymać klienci także o niższych dochodach, nie korzystający do tej pory z tego typu produktów. W kwietniu LUKAS Bank rozpoczął współpracę z kolejną siecią hipermarketów - Tesco. Wzrost sprzedaży produktów kartowych to więc również efekt rozwoju współpracy z sieciami handlowymi. Dzięki dużej i ciągle rozwijającej się aktywności w segmencie kredytów ratalnych i gotówkowych LUKAS Bank umacnia pozycję lidera na rynku kredytów konsumenckich.

Na koniec I półrocza 2006 Bank prowadził już ponad 700 tysięcy rachunków ROR, z czego jedna trzecia to konta z dostępem przez Internet (221,8 tys.). Bank kontynuuje też rozwój poszerzając swoją ofertę oszczędnościową. Subfundusze LUKAS Stabilnego Wzrostu i LUKAS Dynamiczny Polski, oferowane w ramach funduszu parasolowego LUKAS FIO, osiągnęły w I półroczu najwyższe stopy zwrotu w swoich kategoriach. W pierwszym półroczu 2006 roku stopa zwrotu w subfunduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu wyniosła 7.22% natomiast w subfunduszu LUKAS Dynamiczny Polski 13.43%. W najbliższym czasie LUKAS Bank planuje wprowadzenie do swojej oferty kolejnych subfunduszy.

Ze wzrostem sprzedaży wiąże się rozwój sieci placówek. Od początku roku do końca czerwca LUKAS Bank uruchomił już 11 nowych placówek bankowych (ma ich obecnie 122) i 17 wyspecjalizowanych Centrów Kredytowych (na koniec czerwca było ich 97). Równolegle bank modernizuje istniejącą sieć placówek, tak by były one bardziej funkcjonalne, a obsługa klientów przebiegała sprawnie i szybko.

LUKAS Bank w liczbach na koniec I półrocza 2006:

  • liczba rachunków osobistych - 700,5 tys.
  • w tym liczba rachunków z dostępem do e-Banku - 221,8 tys.
  • liczba kart płatniczych ogółem - 929,3 tys. w tym: liczba kart kredytowych - 629,1tys., liczba kart debetowych - 300,2 tys.
  • 122 placówki bankowe, 97 Centrów Kredytowych

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook