Fundusz parasolowy LUKAS Banku przynosi klientom najwyższe zyski

W pierwszym półroczu 2006roku stopa zwrotu w subfunduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu wyniosła 7.22% natomiast w subfunduszu LUKAS Dynamiczny Polski 13.43%. Są to najwyższe wyniki spośród wszystkich wypracowanych przez fundusze stabilnego wzrostu i fundusze zrównoważone w tym okresie.

Oferowany przez LUKAS Bank fundusz typu parasolowego - Fundusz LUKAS FIO, niezmiennie przynosi klientom wysokie zyski. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu osiągnął stopę zwrotu na poziomie 17% (drugi wynik na rynku). Natomiast subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski (wprowadzony pod koniec września 2005) w ostatnim kwartale ubiegłego roku uzyskał najlepszy wynik wśród funduszy zrównoważonych - 5,33%.

Obecny w ofercie LUKAS Banku od maja 2003 r. fundusz inwestycyjny (LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu FIO), w lipcu 2005 roku zmienił swoją formę prawną na fundusz typu parasolowego oraz nazwę na Fundusz LUKAS FIO. Dzięki tej zmianie w ramach jednego funduszu możliwe jest utworzenie wielu subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Posiadanie w ofercie dwóch subfunduszy daje klientom wybór sposobu, w jaki będą inwestowane ich oszczędności. Dla tych, którzy cenią bardziej bezpieczne inwestowanie najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie rejestru w subfunduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu. Natomiast klientom, którzy mogą pozwolić sobie na ryzyko, ale dzięki temu mają możliwość osiągnięcia wyższych zysków dedykowany jest subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski. Różnice te wynikają z faktu, że subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu inwestuje maksymalnie 30% środków w akcje, podczas gdy subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski inwestuje od 40 do 70% w akcje najlepszych polskich spółek.

Dzięki usłudze konwersji klienci mogą w każdej chwili przenieść całość lub część swoich oszczędności z jednego subfunduszu do drugiego, bez dodatkowych opłat i bez pobierania podatku od zysków, co jest najważniejszą zaletą funduszu typu parasolowego. Dodatkową korzyścią są niższe opłaty za nabycie jednostek, ponieważ ustalając tę opłatę sumowane są aktywa we wszystkich posiadanych przez klienta subfunduszach. Fundusz parasolowy LUKAS powstał przy współpracy i jest zarządzany przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W najbliższym czasie LUKAS Bank planuje wprowadzenie do swojej oferty kolejnych subfunduszy.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook