Nowi członkowie zarządu LUKAS Banku

Zarząd LUKAS Banku wzmocnił się o 3. nowych członków. Poszerzenie składu jest związane z nową strategią banku, która zakłada równoległy rozwój dwóch linii biznesowych bankowości uniwersalnej oraz consumer finance.

Beata Janczur, Marc Renard oraz Jean-Paul Pinchon zostali powołani przez radę nadzorczą 28 kwietnia br. Wszyscy związani byli już wcześniej z LUKAS Bankiem. Teraz jako wiceprezesi zarządu będą nadzorować następujące obszary: Beata Janczur zarządzanie zasobami ludzkimi, Marc Renard - rozwój bankowości uniwersalnej, a Jean-Paul Pinchon - rozwój consumer finance.

Beata Janczur pracuje w LUKAS Banku od ponad 2 lat jako dyrektor zarządzający pionem HR, koordynuje również działania HR dla CA Polska. Wcześniej związana była z grupą ING w Polsce, Holandii oraz Rosji. W ING Nationale Nederlanden w Polsce była Dyrektorem Zarządzającym pionem HR. W ING Business School-Amsterdam, była odpowiedzialna za Programy Rozwoju dla kadry zarządzającej TOP200 i projekty dotyczące między innymi budowania zaangażowania pracowników, kultury organizacyjnej, wdrażane potem w spółkach ING na całym świecie. W ING Life Insurance Russia w Moskwie opracowała i wdrożyła projekt rozwoju kadry sprzedaży i wsparcia.

Marc Renard ma ponad 30-letnie doświadczenie w bankowości uniwersalnej, od początku kariery zawodowej pracuje w strukturach Crédit Agricole. W tym czasie pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach zarządzania, które dały mu znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci detalicznej, sprzedażą i współpracą z klientami detalicznymi i korporacjami. Marc Renard był między innymi dyrektorem placówki bankowej (w CA Maine et Loire), potem szefem sieci sprzedaży (w CA de lEure), a także szefem departamentu rozwoju biznesu (w CA Charente-Périgord). Ostatnie 3 lata spędził w Crédit Agricole S.A. w pionie detalicznej bankowości międzynarodowej i pełnił funkcję szefa marketingu i sieci sprzedaży.

Jean-Paul Pinchon pracuje w bankowości 19 lat. Przez ostatnie 3 lata był szefem bankowości detalicznej, członkiem zarządu w Crédit Agricole Serbia. Do jego głównych zadań należała reorganizacja sieci sprzedaży, zmiana modelu banku z transakcyjnego na zorientowany na aktywny biznes. Wdrożył ponadto nową politykę sprzedaży i marketingu. Zanim dołączył do CA Serbia odpowiadał za consumer finance w Sofinco we Francji oraz na Węgrzech, gdzie w spółce zależnej zajmował stanowisko prezesa zarządu.

Obydwaj jako konsultanci z ramienia Crédit Agricole, uczestniczyli w wielu projektach realizowanych w LUKAS Banku.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook