Nowi członkowie w zarządzie LUKAS Banku

Radosław Księżpolski nadzoruje obszar strategii i finansów, a Jędrzej Marciniak - marketingu. Pierwszy z nich w LUKAS Banku pracuje od 4 lat. Jego głównym zadaniem w najbliższym czasie będzie wdrożenie globalnego, zintegrowanego zarządzania finansami. Jędrzej Marciniak przeszedł do LUKAS Banku z Banku Zachodniego WBK. Będzie nadzorował rozwój i wdrażanie nowych produktów, komunikację marketingową oraz zarządzanie relacjami z klientami.

Radosław Księżpolski, zanim dołączył do zarządu, pełnił funkcję dyrektora pionu strategii i finansów. W ostatnim czasie współuczestniczył w wypracowaniu strategii banku uniwersalnego, z sukcesem wdrożył projekt scalenia i rozwinięcia raportowania zarządczego dla różnych poziomów banku, wzmocnił ponadto funkcję kontroli kosztów operacyjnych, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów bieżących banku w ostatnich dwóch latach. Wcześniej przez ponad pięć lat pracował na stanowisku dyrektora departamentu w Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za projekty reorganizacyjne np. zmianę i wdrożenie nowego modelu sieci sprzedaży oraz rozwój wybranych obszarów biznesowych. Ponadto spędził ponad rok na Ukrainie wspierając budowę ramienia detalicznego Pekao S.A. Wcześniej pracował w McKinsey & Company. Radosław Księżopolski jest absolwentem 3 wyższych uczelni - Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetu Ekonomiczego we Wrocławiu (Marketing i Zarządzanie), a także Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki).

Jędrzej Marciniak ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Jego cała kariera zawodowa związana jest z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie zaczynał jeszcze w Wielkopolskim Banku Kredytowym jako praktykant. W tym czasie pełnił wiele funkcji w banku na różnych szczeblach zarządzania w Polsce i za granicą. Pracował m.in. w Dublinie, w grupie AIB - głównego akcjonariusza BZ WBK. Odpowiadał między innymi za obszar bankowości elektronicznej, centrum kart płatniczych, a następnie za zarządzanie marką i relacje inwestorskie jako dyrektor zarządzający. Był współtwórcą wielu kampanii marketingowych, np. funduszy inwestycyjnych Arka oraz BZ WBK z zagranicznymi celebrytami. Kampanie te otrzymały prestiżowe nagrody reklamowe Golden EFFIE, Silver EFFIE, Kreatura. W czasie, gdy Jędrzej zarządzał marką BZ WBK stała się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych na rynku bankowym w Polsce.
Jędrzej Marciniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma także dyplomy Kellogg School of Management w USA oraz London Business School w Wielkiej Brytanii.
Obszary nadzorowane przez nowych członków zarządu mają kluczowe znaczenie w realizacji strategii LUKAS Banku, którą jest rozwój bankowości uniwersalnej. Bank zmienił m.in. model obsługi klientów indywidualnych, rozbudowuje sieć sprzedaży - w tym roku otworzy ok. 30 placówek. Uruchomił ponadto bankowość korporacyjną i pracuje nad nową ofertą dla segmentu SME.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook