Zysk po EUROpejsku

Zysk do 10 proc. rocznie obiecuje LUKAS Bank wprowadzając nowy produkt inwestycyjny z ochroną kapitału. Warunkiem uzyskania takiego zysku jest utrzymanie się kursu euro do złotego w wyznaczonym korytarzu przez dwa lata.

Produkty strukturyzowane, bo taki właśnie produkt pojawił się w ofercie banku, zdobywają coraz większe zainteresowanie Polaków. Zajmują już 2 proc. w ich portfelach z oszczędnościami. Jak wynika z danych portalu www.structus.pl , tylko w pierwszym półroczu 2010 r. zainwestowaliśmy w takie produkty ponad 5 mld zł.

EUROpejski Zysk to produkt dwuletni w formie ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie, bazujący na kursie EUR/PLN wg Europejskiego Banku Centralnego. Łączy w sobie dwie cechy - zapewnia gwarancję 100 proc. kapitału, a dodatkowo pozwala uzyskać atrakcyjne oprocentowanie do 10 proc. netto (czyli bez tzw. podatku Belki) w skali roku.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wahań kursu. Jeżeli w ciągu 2 lat utrzyma się w jednym z wyznaczonych przedziałów w stosunku do dnia obserwacji początkowej, klient otrzyma zysk od 8 do 10 proc. Dopuszczalne wahania to +/- 37,5 gr - wtedy klient uzyska najwyższy 10-proc. zysk, w przypadku wahań +/- 45 gr zysk wyniesie 9 proc., a najniższy - 8 proc. otrzyma, jeśli kurs zmieni się o więcej niż +/- 50 gr. Jednocześnie bank zmniejszył ryzyko straty i jeśli kurs zmieni się ponad wyznaczone przedziały, klient otrzyma zwrot pełnej zainwestowanej kwoty na koniec inwestycji.

- Szacujemy, że kurs euro do złotego będzie zachowywał się stabilnie, co pozwoli naszym klientom na uzyskanie wysokiej premii. Braliśmy pod uwagę dobrą kondycję polskiej gospodarki. Pozytywnie oceniają ją zarówno agencje ratingowe, jak i Komisja Europejska. W 2009 r. nasz kraj jako jedyny w UE nie wpadł w recesję, a w zeszłym roku odnotowaliśmy dodatni wzrost gospodarczy. - wyjaśnia Bogumiła Polak, dyrektor departamentu rozwoju produktów LUKAS Banku.

Minimalna składka, jaka uprawnia do przystąpienia do produktu, czyli ubezpieczenia grupowego, wynosi 1.000 zł, a maksymalna 1 mln zł. Nie ma żadnych opłat wstępnych, prowizji ani opłat za zarządzanie.

Produkt w formie polisy na życie i dożycie gwarantuje dodatkowo ubezpieczenie w trakcie subskrypcji i trwania inwestycji. Klient może ustanowić osobę uposażoną do wypłaty środków w przypadku zgonu. Pieniądze te nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Klient może też w każdej chwili zrezygnować z inwestycji. W takim przypadku jednak otrzyma kwotę obliczoną jako bieżąca wartość instrumentu finansowego, w który została zainwestowana składka, z dnia umorzenia pomniejszoną o 2-proc. opłatę likwidacyjną. Bank kieruje EUROpejski Zysk do klientów, którzy mają w nim choć jeden produkt - konto, kartę kredytową lub spłacany regularnie kredyt. Subskrypcja trwa do 4 kwietnia, w tym czasie należy opłacić składkę.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, we współpracy z którym powstał produkt, to CALI Europe. Należy ono, podobnie jak LUKAS Bank, do Crédit Agricole.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook