Piotr Kwiatkowski w zarządzie banku Credit Agricole

Zarząd Credit Agricole Bank Polska (CABP) wzmocnił się o nowego członka. To efekt połączenia banku z Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce (CACIB).

Piotr Kwiatkowski, od 6 lat dyrektor generalny polskiego oddziału CACIB, 1 kwietnia 2013 roku obejmie stanowisko wiceprezesa Credit Agricole Bank Polska. Będzie nadzorował piony: Dużych Klientów Korporacyjnych, Klientów Korporacyjnych, Rynków Kapitałowych, Ryzyka Kredytowego Bankowości Korporacyjnej, Produktów Bankowości Korporacyjnej, a także Departamenty Analiz Makroekonomicznych oraz Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Projektów.

Z bankowością jest związany od prawie 20 lat. Przez 5 lat pracował w Banku Handlowym (dzisiejszy Citibank Handlowy), a następnie w Banku Pekao S.A.

Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (budownictwo lądowe) i Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie), a także doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Jest również autorem wielu publikacji na temat finansów i bankowości,
w szczególności dotyczących finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, kredytów konsorcjalnych oraz oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym.

Credit Agricole Bank Polska i Credit Agricole Corporate and Investment Bank podpisały dziś umowę, która przypieczętowała połączenie CABP z polskim oddziałem CACIB. Nastąpiło ono w drodze nabycia przez CABP przedsiębiorstwa bankowego CACIB Oddział w Polsce.

Dzięki połączeniu banków powstał model biznesowy, oferujący korporacjom jednocześnie produkty bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej. Dodatkowo, dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży detalicznej i powstającym centrom korporacyjnym, usługi banku staną się bardziej dostępne dla klientów. To kolejny krok Credit Agricole Bank Polska na drodze do rozwoju bankowości uniwersalnej.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook