Jak zaoszczędzić 10 milionów złotych wiedzą klienci Credit Agricole

Statystyki pokazują, że tylko co 20 Polak oszczędza, ale w tej grupie niełatwo znaleźć tych, którzy robią to systematycznie. Tymczasem, aby odnieść sukces na tym polu wcale nie trzeba przechodzić drogi przez mękę. Najlepszym tego dowodem jest usługa CAsaver oferowana od ponad dwóch lat przez Credit Agricole. Klienci banku, którzy z niej skorzystali, zaoszczędzili w sumie niemal 10 mln złotych, wykonując ponad 5 mln transakcji kartami wydanymi do kont.

Nie tylko w październiku, który w Polsce tradycyjnie określany jest mianem miesiąca oszczędzania, warto wyrabiać w sobie nawyk odkładania części środków W końcu - jak mówi przysłowie - ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Rozwiązaniem, które umożliwia odkładanie środków "prosto i z sensem" jest CAsaver banku Credit Agricole.

Bank zachęca klientów do oszczędzania "metodą małych kroków". Jeśli posiadacz konta PROSTOoszczędzającego zdecyduje się uruchomić usługę CASaver (usługa jest dostępna także dla młodszych klientów, korzystających z 1 Konta), wtedy wszystkie transakcje bezgotówkowe, jakich będzie dokonywał kartą debetową, spowodują zaokrąglenie wydanej kwoty i przekazanie kwoty zaokrąglenia na oprocentowany Rachunek Oszczędzam. Klient sam wybiera, ile ma wynosić wielkość zaokrąglenia - może wybrać 50 groszy, 1 lub 5 zł.

Credit Agricole wprowadził usługę CASaver do oferty w październiku 2012 roku. Od tamtego czasu liczba klientów oszczędzających na zaokrągleniach kwoty transakcji wykonanej przy pomocy karty debetowej systematycznie rośnie.

W tej chwili już co 10 posiadacz konta osobistego w Credit Agricole korzysta z CASavera. W sumie klienci banku zaoszczędzili niemal 10 mln złotych, wykonując ponad 5 mln transakcji kartami. Rekordziści, szczególnie często korzystając z kart, zaoszczędzili w ten sposób nawet po kilka tysięcy złotych.

Marcin Data, dyrektor ds. produktów oszczędnościowych i daily banking w banku Credit Agricole mówi: - Wiemy, że oszczędzanie jest trudne, więc wspieramy naszych klientów, oferując im rozwiązania, dzięki którym odkładają drobne kwoty. W ten sposób - bez wyrzeczeń - mogą zgromadzić całkiem pokaźną sumę. Zależy nam na tworzeniu prostych rozwiązań - na pokazaniu, że systematyczne, długoterminowe oszczędzanie naprawdę daje rezultaty i może być łatwe. Mamy nadzieję, że jest to dobry wstęp do zachęcenia naszych klientów do skorzystania z innych produktów oszczędnościowych.

Usługa dostępna jest dla posiadaczy kont osobistych: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzające PREMIUM, którzy posiadają Rachunek Oszczędzam i kartę debetową.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook