Przezorny posiadacz karty kredytowej Credit Agricole zawsze ubezpieczony

Klienci Credit Agricole, posiadający karty kredytowe banku, mogą korzystać nie tylko z wysokich limitów kredytowych oraz ofert największego w Polsce Klubu Rabatowego, ale również zapewnić sobie, a także bliskim dodatkową ochronę życia i zdrowia. Wystarczy, że zdecydują się na przystąpienie do ubezpieczenia NNW o nazwie " Pakiet Przezorni " przygotowanego przez bank we współpracy z TU AXA Życie.

"Pakiet Przezorni" to grupowe ubezpieczenie, do którego przystąpić mogą posiadacze kart kredytowych Credit Agricole (Visa/Mastercard Gold, Visa/Mastercard Silver, Visa Standard, Mastercard Furora oraz Visa Maxima Plus), którzy nie ukończyli 70. roku życia.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pełni rolę ochronną, stanowiąc zabezpieczenie finansowe zarówno dla klienta banku, jak i dla jego rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolność do pracy albo niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także, co jest unikatową propozycją na rynku, ochronę na wypadek wszystkich rodzajów złamań, w tym kości czaszki, kości miednicy, stawu biodrowego, kręgosłupa, rąk i nóg. W przypadku złamań wypłata świadczenia następuje bez orzeczenia komisji lekarskiej, ponieważ klient od początku przystąpienia do ubezpieczenia wie, jaką kwotę otrzyma.

- Jesteśmy pierwszym bankiem, oferującym taką konstrukcję ubezpieczenia NWW, dzięki której ubezpieczony w przypadku złamania otrzymuje jednorazowe pełne świadczenie, a nie jego procent zgodny z orzeczonym procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, odniesionym w jego wyniku. - podkreśla Monika Kurpiel, product manager w Departamencie Zarządzania Segmentami i Produktami w banku Credit Agricole.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia - indywidualnego lub rodzinnego - ochrona może zostać rozszerzona także na rodzinę posiadacza "Pakietu Przezorni". Ubezpieczony oraz jego współmałżonek mogą korzystać z ochrony ubezpieczeniowej aż do 70., a dzieci do 25. roku życia.

Posiadacze kart kredytowych Credit Agricole mają do wyboru Pakiet Brązowy, Srebrny i Złoty. Opłata miesięczna w wariancie indywidualnym wynosi od 14 do 38 zł, a w wariancie rodzinnym od 31 do 87 zł, natomiast sumy świadczeń (w zależności od wybranego pakietu i wariantu) sięgają od 60 do ponad 150 tysięcy złotych. To kolejny atut propozycji Credit Agricole, gdyż żaden z konkurencyjnych banków nie posiada w swojej ofercie ubezpieczenia NNW, które opiewa na tak wysokie sumy świadczenia. Z punktu widzenia ubezpieczonych z pewnością istotna jest także uproszczona procedura wypłaty świadczenia w przypadku trwałej niezdolności do pracy albo trwałej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji podejmowana na podstawie decyzji organu rentowego, a także to, że świadczenia mogą się kumulować. Dla przykładu śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym oznacza, że uposażeni otrzymają świadczenia, będące sumą świadczeń z tytułu śmierci, śmierci w nieszczęśliwym wypadku oraz śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Okres ubezpieczenia wynosi jeden miesiąc, począwszy od objęcia ochroną ubezpieczeniową i automatycznie podlega przedłużeniu na kolejne miesięczne okresy ubezpieczenia. Bardzo korzystny dla ubezpieczonych jest fakt, że są objęci ubezpieczeniem już od północy w dniu, w którym do niego przystąpili.

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy złożyć Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, dzwoniąc na numer serwisu telefonicznego CA24, czynnego całą dobę, 7 dni w tygodniu: 19 019/ 071 354 90 09 lub pisemnie - w dowolnej placówce Credit Agricole.

Szczegóły na temat produktu ubezpieczeniowego dostępne są na stronach www.credit-agricole.pl oraz pod numerem infolinii 71 35 49 009 lub 19 019.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook