Ubezpieczenie dla seniorów w ofercie Credit Agricole

Bank oferuje posiadaczom swoich kont osobistych w wieku od 55 do 85 lat możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie " Z myślą o bliskich ". Ubezpieczenie zapewni uprawnionym dodatkowe środki na organizację pogrzebu osoby ubezpieczonej.

Prognozy Eurostatu wskazują, że w 2060 r. ponad jedna trzecia ludności Polski będzie liczyła 65 lub więcej lat. Zachodzące zmiany demograficzne sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie do swoich ofert propozycji adresowanych do seniorów. Tendencję tę można zauważyć także w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Z jednej strony jest to efekt wzrostu liczby osób w wieku powyżej 50 roku życia, z drugiej zaś rosnącej świadomości społeczeństwa w odniesieniu do kwestii finansowych oraz coraz większej gotowości Polaków do zabezpieczania swoich bliskich na wypadek zdarzeń losowych.

Bank Credit Agricole również zwrócił uwagę na grupę swoich najstarszych klientów i zaproponował im - we współpracy z CALI Europe S.A., Oddział w Polsce, spółką należącą do Grupy Crédit Agricole - produkt o nazwie "Z myślą o bliskich". Jest to grupowe ubezpieczenie na życie, umożliwiające bliskim ubezpieczonego uzyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przyznawany przez ZUS wynosi bowiem tylko 4 000 zł, podczas gdy średni koszt pochówku w Polsce waha się od 5 500 do 7 500 zł.

- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy analizę rynku oraz badanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w kontekście ubezpieczeń oferowanych przez Credit Agricole. Na tej podstawie uaktualniliśmy założenia naszej strategii rozwoju w segmencie bancassurance. Jesteśmy pierwszym bankiem, który wprowadził do swojej oferty takie ubezpieczenie. - mówi Ida Radlak, manager zespołu ubezpieczeń w banku Credit Agricole.

"Z myślą o bliskich" jest jednym z niewielu ubezpieczeń na życie dostępnych na polskim rynku, z którego mogą skorzystać seniorzy aż do 86 roku życia, i które zapewnia - pod warunkiem dokonywania opłat za ubezpieczenie - dożywotnią ochronę.

Bank oferuje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia posiadaczom swoich kont osobistych w wieku od 55 do 85 lat.

Wysokość opłat jest obliczana na podstawie wieku klienta i wybranej sumy ubezpieczenia, która może wynosić 7 000 lub 10 000 zł. Suma ubezpieczenia oraz wysokość opłaty ubezpieczeniowej są stałe przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia. Przykładowo 74-latek, zainteresowany zakupem ubezpieczenia "Z myślą o bliskich" przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 7 000 zł zapłaci miesięczną opłatę w wysokości 96,95 zł, natomiast osoba w wieku 55 lat 47,25 zł.

O atrakcyjności ubezpieczenia "Z myślą o bliskich" decyduje także jego elastyczna konstrukcja, dzięki której klient może zmieniać częstotliwość opłat, sposób ich dokonywania, a także osoby uprawnione. Ubezpieczony ma także prawo do rezygnacji w każdym momencie z ubezpieczenia.

Ideą produktu jest to, by świadczenie pomogło uprawnionym w sfinansowaniu kosztów pogrzebu, a nie stanowiło rekompensatę za koszty już poniesione, dlatego świadczenie jest wypłacane w terminie 4 dni roboczych - od momentu otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela.

Klient może przystąpić do ubezpieczenia w trakcie wizyty w placówce banku, bądź dzwoniąc na numer serwisu telefonicznego CA24, czynnego całą dobę, 7 dni w tygodniu: 19 019 albo korzystając z bankowości on-line Credit Agricole (e-Bank).

Szczegóły na temat produktu ubezpieczeniowego dostępne są na stronach www.credit-agricole.pl oraz pod numerem infolinii71 35 49 009 lub 19 019.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook