Waluty zawsze w cenie

Sześć miesięcy po tym, jak Credit Agricole umożliwił posiadaczom 1 Konta i Kont PROSTOoszczędzających otwieranie rachunków walutowych prowadzonych w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich, ich liczba przekroczyła 10 000. Klienci Credit Agricole mogą również korzystać z kart debetowych Visa Walutowa (w euro i dolarach) oraz zakładać lokaty i Rachunki Oszczędzam w każdej z udostępnionych walut obcych.

Rozwój oferty kont osobistych to jeden z priorytetów Credit Agricole na najbliższe cztery lata. W związku z tym bank konsekwentnie uzupełnia swoją ofertę tak, aby proponować klientom wszystkie usługi związane z codziennym bankowaniem, w tym także obsługę w walutach obcych.

Credit Agricole umożliwia klientom otwieranie rachunków w EUR, USD i GBP bez dodatkowych opłat, udostępniając - w wybranych placówkach - również obsługę gotówkową. Koszt przelewu europejskiego (SEPA) zlecanego przez internet wynosi 5 zł, a opłata za przelew walutowy SWIFT to 0,25% kwoty przelewu (min. 20 zł, max. 200 zł).

Użytkownikom rachunków walutowych w euro i dolarach amerykańskich bank oferuje wypukłe karty Visa Walutowa, umożliwiające dokonywanie płatności rozliczanych bezpośrednio w walutach rachunku. Miesięczny koszt użytkowania karty to 6 zł (1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające i PROSTOoszczędzajace PLUS) lub 3 zł (Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM). Za wypłatę z bankomatów zagranicznych klienci Credit Agricole zapłacą 5 zł (posiadacze Kont PREMIUM mogą korzystać z bankomatów na całym świecie bez dodatkowej opłaty).

Bank traktuje rachunek walutowy jako jeden z elementów konta dla osób fizycznych, stąd też otwarcie go jest możliwe po wcześniejszym zawarciu umowy o prowadzenie konta i nie wymaga kolejnej wizyty w placówce. Obsługa rachunków jest możliwa zarówno w placówkach Credit Agricole, w serwisie telefonicznym, jak i serwisie internetowym CA24.

- Rachunki walutowe stanowią rozszerzenie naszej podstawowej oferty, dlatego zakładamy, że z ich pomocą uda nam się zachęcić klientów do jeszcze większej aktywności, zwłaszcza że zapotrzebowanie na ten produkt było zgłaszane przez wielu użytkowników kont w Credit Agricole - mówi Marcin Data, menadżer Zespołu Daily Banking w banku Credit Agricole.

Rachunki w walutach obcych oferowane są obecnie klientom indywidualnym, jednak bank zapowiada, że planuje wdrożenie produktu także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednocześnie Credit Agricole nadal zachęca klientów do oszczędzania - także w walutach obcych. Po tym, jak wprowadził do swojej oferty programy systematycznego oszczędzania, lokatę 3-letnią oraz utrzymuje na atrakcyjnym poziomie oprocentowanie lokat rocznych i 2-letnich zdecydował się na poszerzenie oferty o produkty oszczędnościowe w walutach obcych. Lokaty terminowe są dostępne w każdej walucie, w której prowadzone są rachunki walutowe. Do danego konta klient może otworzyć dowolną liczbę lokat, a jej minimalna wartość to tylko 100 jednostek danej waluty. Bank oferuje dużą rozpiętość trwania lokat - od 30 dni aż do 2 i 3 lat. Najwyżej oprocentowane są walutowe lokaty roczne i 3 letnie - ich oprocentowanie może wynieść do 1% w skali roku.

Na uwagę zasługuje również pozwalający na elastyczne oszczędzanie Rachunek Oszczędzam. W przypadku tego produktu prowadzonego walutach obcych oprocentowanie oparte jest o stawkę 1- miesięcznej stopy LIBOR dla danej waluty, co sprawia, że utrzymuje się ono na rynkowym poziomie przez cały czas oszczędzania. Aktualne oprocentowanie Rachunku Oszczędzam w euro wynosi powyżej 0,5% (w ramach promocji bank gwarantuje dla tej waluty minimalną stawkę oprocentowania 0,5% do końca marca br. nawet w przypadku zmiany stopy LIBOR).

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook