Z CA Navigatorem prosto do celu!

Credit Agricole udostępnił na swojej stronie WWW aplikację, dzięki której każda osoba zainteresowana powierzeniem mu swoich oszczędności może zdefiniować swoje cele i wybrać z oferty banku produkty, które pomogą jej zgromadzić środki na ich realizację. System zawiera podpowiedzi produktowe dostosowane do potrzeb klienta, a także umożliwia porównywanie, zapisywanie i przeglądanie symulacji.

W 2014 roku Credit Agricole kontynuuje budowanie stabilnego salda oszczędności. Pierwszym elementem realizacji tegorocznej strategii banku było podwyższenie oprocentowania 36-miesięcznej lokaty do 4,1 proc., a następnie podniesienie oprocentowania 1-rocznej lokaty terminowej do wysokości 3,00 proc. oraz 1-rocznej Lokaty z Plusem do wysokości 3,20 proc. Z kolei w kwietniu bank zdecydował się uatrakcyjnić oprocentowanie ubezpieczenia z elementem oszczędnościowym Antidotum Progresywnego, które wynosi 4,2 proc. Aktualnie to najkorzystniejsza cenowo oferta na rynku 3-letnich produktów oszczędnościowych, która w dodatku umożliwia klientowi zachowanie wypłaconych już odsetek w przypadku zamknięcia produktu przed upływem terminu umownego (36 miesięcy).

Kolejnym rozwiązaniem, wspierającym realizację celów Credit Agricole, jest CA Navigator. To aplikacja, dzięki której klient może zdefiniować swoje potrzeby i wybrać z oferty banku produkty, które pomogą mu zgromadzić środki na ich zaspokojenie. System dostępny poprzez stronę www banku umożliwia klientom porównywanie, zapisywanie i przeglądanie symulacji dotyczących Rachunków Oszczędzam, Programów Systematycznego Oszczędzania ("Mój Dom" oraz "Moja Rezerwa Finansowa"), lokat oraz ubezpieczeń z elementem oszczędnościowym (Antidotum PRO i Antidotum Progresywne).

Naszym celem jest to, aby każdy klient, niezależnie od tego, czy jest początkującym, czy też zaawansowanym oszczędzającym, niezależnie od wieku, sytuacji rodzinnej, planów na przyszłość, celów, jakie chce osiągnąć, znalazł u nas produkt oszczędnościowy dla siebie. Nasza oferta jest bogata, dlatego, aby nasi przyszli i obecni klienci mogli bez trudu znaleźć propozycję dla siebie, wdrożyliśmy CA Navigator. - mówi Bożena Godulska, manager zespołu oszczędności w banku Credit Agricole.

Aplikacja jest także narzędziem, przy pomocy którego bank chce zachęcać do rozpoczęcia oszczędzania osoby, które jeszcze nie są przekonane do odkładania środków. System umożliwia bowiem sporządzenie atrakcyjnej wizualnie symulacji finansowej, a dzięki interfejsowi, który jest intuicyjny w obsłudze, użytkownik CA Navigatora może samodzielnie porównywać produkty z oferty Credit Agricole.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook