Miliony na rachunkach walutowych

Niespełna dwa lata temu bank Credit Agricole wprowadził rachunki walutowe, dziś jest na nich już 100 mln zł.

Prawie 80 proc. środków zgromadzonych na rachunkach walutowych w Credit Agricole jest zdeponowanych w euro, co jest w pełni uzasadnione z racji sąsiedztwa strefy euro. Bank oferuje konta walutowe w euro, dolarach i funtach brytyjskich, a prowadzi je bezpłatnie do pakietów kont PROSTOoszczędzających . Proponuje także rachunki oszczędnościowe i lokaty w tych walutach oraz karty debetowe w euro i dolarach amerykańskich. Obecnie bank prowadzi 60 tys. rachunków walutowych, a zgromadzone na nich środki przekroczyły właśnie 100 mln zł.
- Konto walutowe pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji, pobieranych przez organizacje płatnicze i banki pośredniczące w rozliczaniu transakcji. Dlatego rachunki te cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem w okresie wakacyjnym - mówi Marcin Data, dyrektor ds. Produktów Oszczędnościowych i Daily Banking w banku Credit Agricole.

Za granicę najlepiej z kartą walutową w portfelu

Przed wyjazdem za granicę warto zasilić swój rachunek walutowy w danej walucie i w trakcie urlopu płacić kartami debetowymi w sklepach, restauracjach czy hotelach. Niektórymi kartami walutowymi, (VISA Walutowa) w banku Credit Agricole, można płacić także w internecie.

Karta debetowa rozliczana w walucie kraju, do którego się udajemy, jest znakomitą alternatywą dla gotówki. Walutą rozliczeniową karty jest waluta rachunku. Kartą możemy płacić w większości miejsc za granicą. A zatem w krajach strefy euro, np. w Hiszpanii, jeśli zapłaciliśmy za obiad 20 euro kartą rozliczaną w tej walucie, o tyle zmniejszy się saldo na naszym rachunku. Uniezależniamy się również od wahań kursu walutowego. Jeśli za ten obiad zapłacilibyśmy kartą do rachunku w złotych, to rachunek może być wyższy w zależności od przeliczeń kursu i zastosowanych prowizji. Po powrocie do kraju niewykorzystane środki w walucie mogą pozostać na rachunku, albo zostać przeniesione na oprocentowany Rachunek Oszczędzam czy lokatę terminową i ponownie wykorzystane podczas kolejnego wyjazdu.

W przypadku kradzieży, karta płatnicza jest znacznie bezpieczniejsza od gotówki - pieniądze możemy stracić bezpowrotnie - chyba, że mamy odpowiednie ubezpieczenie, jak np. Bezpieczna Kieszeń w banku Credit Agricole. Bezpieczna Kieszeń pozwala na objęcie ubezpieczeniem na całym świecie m.in. utratę gotówki wypłaconej z bankomatu (do równowartości 1000 zł) czy nieautoryzowane transakcje internetowe utraconą kartą (do kwoty 1500 zł). Ubezpieczenie można kupić w pakiecie z kontem, albo osobno.

Rachunki w walutach obcych oferowane są na razie klientom indywidualnym, jednak bank Credit Agricole jeszcze w tym roku wdroży ofertę walutową także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook