Credit Agricole nagradza aktywnych posiadaczy kart kredytowych

Aż 650 nagród pieniężnych czeka na klientów banku Credit Agricole. W konkursie biorą udział transakcje wykonane kartami kredytowymi w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłaty gotówki z bankomatów.

"Płać kartą kredytową i wygrywaj" to konkurs dla posiadaczy kart kredytowych banku Credit Agricole: Gold, Silver, Standard, Maxima, Castorama, Leclerc, Alsolia oraz Carrefour. Na zdobycie nagród mają szansę klienci, którzy aktywnie korzystają ze swojej karty oraz zgłoszą chęć udziału w konkursie, np. przez stronę internetową, telefonicznie lub w jednej z placówek Credit Agricole.

- Wystarczy tylko jedno zgłoszenie, nawet jeśli klient ma kilka naszych kart kredytowych. Szans na wygraną jest wiele, bo aż 650. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne od 100 do 10 tys. zł. – mówi Adam Budziłek, dyrektor ds. Projektowania Kampanii Marketingowych w banku Credit Agricole.

Credit Agricole aktywnym użytkownikom kart przyznaje nagrody dzienne, tygodniowe i finałowe. Nagrody dzienne, w wysokości 100 zł, trafiają do 10 osób, które danego dnia wykonają transakcje kartą o najwyższej wartości (jedna lub kilka transakcji łącznie), nie mniejszej niż 100 zł. Nagrody tygodniowe – w wysokości 1000 zł – czekają w każdym tygodniu konkursu na 10 osób, które zrealizują największą liczbę tygodniowych transakcji (min. wartość 1 transakcji to 10 zł). Ponadto, na zakończenie konkursu, bank wyłoni 10 laureatów nagrody finałowej, w wysokości 10 000 zł, spośród tych uczestników, którzy dokonają najwyższej łącznej wartości transakcji w całym okresie trwania konkursu (minimum 1000 zł).

Konkurs „Płać kartą kredytową i wygrywaj!”* trwa do 12 czerwca br. i dotyczy płatności za zakupy w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz wypłaty gotówki z bankomatów. W czasie całego konkursu uczestnik może zdobyć do 8 nagród dziennych (po jednej w każdym tygodniu trwania konkursu), jedną nagrodę tygodniową oraz jedną nagrodę finałową, czyli łącznie aż 10 nagród.

*Regulamin konkursu, w którym opisane są warunki udziału - w tym sposoby dokonania zgłoszenia udziału, opis transakcji biorących udział w konkursie, terminy oraz sposób przyznawania nagród, dostępny jest na stronie internetowej, w placówkach banku, placówkach partnerskich (lista znajduje się na www.credit-agricole.pl) oraz w punktach usług finansowych w hipermarketach Carrefour. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook