Kolejny krok w bancassurance

Credit Agricole rozpoczął rok od wprowadzenia dwóch nowych ubezpieczeń: nieruchomości i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Bank jako pierwszy proponuje ubezpieczenie OC jako samodzielne ubezpieczenie, które do tej pory występowało tylko z polisami mieszkaniowymi. Credit Agricole zamierza w ciągu kilku najbliższych lat zająć pozycję lidera rynku bancassurance.

Nowe ubezpieczenia są odpowiedzią na potrzeby klientów, jakie bank zidentyfikował podczas badań przeprowadzonych wśród klientów detalicznych. Wynika z nich, że aż 64 proc. klientów banku było zainteresowanych ubezpieczeniem nieruchomości w Credit Agricole.

Nowe ubezpieczenie nieruchomości Pakiet Dom to polisa indywidualna, która zapewnia ochronę mieszkania lub domu w przypadku zdarzeń losowych takich, jak pożar, huragan, grad, czy kradzież.

Do wyboru są trzy warianty ochrony. Pierwszy z nich to Pakiet Dom Ruchomości, czyli ochrona wszystkiego, co znajduje się we wnętrzu domu (sprzęt elektroniczny, meble) przed zdarzeniami losowymi, jak pożar, kradzież z włamaniem, rabunek czy wandalizm. W tym wariancie zawarte jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które może się przydać gdy np. pęknie rura w naszym lokalu i zaleje mieszkanie sąsiada. Pakiet zawiera też assistance domowe, które zagwarantuje pomoc w razie np. awarii sprzętu domowego AGD lub RTV, czy zapewni interwencję hydraulika.

Drugi rodzaj to Pakiet Dom Nieruchomość, czyli ubezpieczenie samej nieruchomości (mieszkania, domu) i jej stałych elementów, jak np. ściany, armatura sanitarna oraz mała architektura ogrodowa na wypadek zdarzeń losowych i wandalizmu.

Trzeci, najszerszy wariant to Pakiet Dom Kompleksowy, który łączy dwa powyższe, czyli ochronę nieruchomości i mienia z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym dla domowników oraz pakietem assistance. Elastyczne dopasowanie ochrony do rzeczywistych potrzeb możliwe jest dzięki dostępności różnych sum ubezpieczenia. Przykładowo, składka miesięczna w najpełniejszym wariancie, przy wartości nieruchomości 200 tys. zł, może wynieść ok. 30 zł. Przy płatności za cały rok z góry bank oferuje zniżkę.

OC jako odrębne ubezpieczenie

Credit Agricole w styczniu zaoferował klientom również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim. Do tej pory takie ubezpieczenie występowało tylko w polisach mieszkaniowych, Credit Agricole jest pierwszym bankiem, który oferuje je jako odrębną polisę.

Ubezpieczenie OC może być potrzebne w sytuacji, gdy np. nasze dziecko podczas zabawy w piłkę stłucze okno nieznajomemu, nieumyślnie zalejemy mieszkanie sąsiada czy też uszkodzimy komuś sprzęt narciarski na stoku. Oprócz ubezpieczonego ochroną objęte są również osoby niepełnoletnie, zwierzęta domowe czy pomoc domowa, która sprząta nasze mieszkanie lub opiekuje się dziećmi. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia to aż 100 tys. zł, a ochronę można mieć już przy 7,3 zł składki miesięcznie.

Wszystkie produkty w jednym banku

Strategia oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych pod jednym dachem od dawna sprawdza się w krajach Europy Zachodniej. Podstawową przewagą, jaką mają banki nad innymi kanałami sprzedaży ubezpieczeń jest bliski kontakt klienta z doradcą, który zna potrzeby i plany życiowe swoich klientów i może dopasować dla nich odpowiednie produkty.

We Francji Grupa Crédit Agricole jest liderem w sprzedaży ubezpieczeń. Oferta ubezpieczeniowa banku Credit Agricole spełnia podstawowe potrzeby klientów i wciąż jest uzupełniana. Bank współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi grupy kapitałowej Credit Agricole: CALI Europe, Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń, CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited.

Bank Credit Agricole ma w swojej ofercie również ubezpieczenie majątkowe Multipakiet Maxi, który obejmuje pomoc pięciu specjalistów, w tym Pomoc Techniczną na domowe awarie, Pomoc Medyczną na problemy zdrowotne, Bezpieczną Kieszeń, chroniącą przedmioty zwyczajowo noszone przy sobie, Pomoc Samochodową w razie awarii auta i Bezpieczny Telefon na wypadek kradzieży telefonu. Bank ma również w ofercie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie na życie "Pakiet życie" oraz "Z myślą o bliskich".

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Dom i Pakiet OC. Składka ubezpieczeniowa Pakietu Dom i Pakietu OC jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. stosuje Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych przyjęte przez Polską Izbę Ubezpieczeń i stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook