Zimowe szaleństwo pod ochroną

Przed wyjazdem na narty Credit Agricole proponuje zadbać o ubezpieczenie, które pozwoli na poczucie bezpieczeństwa podczas urlopu. W razie wypadku na stoku taka polisa zapewni fachową pomoc i uchroni przed pokryciem strat wyrządzonych innemu narciarzowi z własnej kieszeni.

Aby w pełni korzystać z zimowego wypoczynku warto przed wyjazdem wykupić polisę ochronną od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) . Ochrona ubezpieczeniowa może okazać się szczególnie potrzebna przy uprawianiu sportów zimowych, jak jazda na nartach i snowboardzie, które nie należą do najbezpieczniejszych dyscyplin.

Podczas szusowania po stoku z łatwością można wpaść na innego narciarza, doprowadzając nie tylko do poważnej kontuzji, ale i uszkodzenia czyjegoś sprzętu sportowego. Z ubezpieczeniem "Pakiet na Wypadki" w Credit Agricole w razie kolizji na stoku i złamania np. nogi można uzyskać nie tylko odszkodowanie za złamanie oraz uszczerbek na zdrowiu, ale także fachową pomoc związaną z powrotem do zdrowia. Polisa zawiera assistance, dzięki któremu za pośrednictwem dostępnej przez całą dobę infolinii można uzyskać pomoc w rehabilitacji, a także innych usług, jak np. zakup sprzętu ortopedycznego, a nawet pomoc domową w razie hospitalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równocześnie złamania wszystkich kości i trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę też w codziennych czynnościach przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Ubezpieczenie NNW "Pakiet na Wypadki" to ponadto wysoka suma ubezpieczenia, która w wariancie rozszerzonym wynosi 50 tys. zł. Już za 70 groszy * dziennie można mieć rozszerzoną ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Z kolei jeśli dojdzie do wyrządzenia szkody osobie trzeciej pomocny może okazać się "Pakiet OC", czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obowiązujące na terenie Polski. Taka polisa uchroni ubezpieczonego przed wypłatą odszkodowania innej osobie, z którą miał kolizję i spowodował jej obrażenia. W sytuacji, gdy zniszczone zostaną narty i kombinezon innego narciarza lub sprzęt z wypożyczalni, na którym jeździł ubezpieczony, nie trzeba będzie naprawiać szkód z własnej kiszeni, pokryje je ubezpieczyciel. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte również niepełnoletnie dzieci i zwierzęta. Jeśli pędzące z górki na sankach dziecko zderzy się z innym amatorem białego szaleństwa i uszkodzi mu sprzęt sportowy, a pies, którego zabraliśmy na urlop pogryzie sofę w pokoju hotelowym, ubezpieczyciel sfinansuje powstałe szkody.

Bank Credit Agricole jako jedyny bank oferuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jako odrębną polisę. Do tej pory takie ubezpieczenie występowało tylko w polisach mieszkaniowych. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia to 100 tys. zł, a ochronę można mieć już za 24 grosze dziennie ** .

* Opłata dzienna wyliczona dla 30 dni miesiąca przy założeniu miesięcznej opłaty za Pakiet na Wypadki w wysokości 21 zł tj. dla jednej z 2 osób ubezpieczonych na polisie.
** Opłata dzienna wyliczona dla 30 dni miesiąca przy założeniu miesięcznej opłaty za Pakiet OC w wysokości 7,3 zł.

Bank występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (CATU). Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet na Wypadki i w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet OC. Składka ubezpieczeniowa Pakietu na Wypadki i Pakietu OC jest wskazana w umowie ubezpieczenia.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook