Uzgodnienia UOKiK i Credit Agricole w sprawie zmian w umowach z klientami detalicznymi

Bank Credit Agricole wprowadzi nowe rozwiązania dotyczące zmian w umowach ze swoimi klientami oraz zmieni sposób informowania o takich zmianach. To efekt ustaleń wypracowanych wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawa dotyczy zasad wprowadzania zmian w obowiązujących umowach oraz tabelach opłat i prowizji, a także samego sposobu informowania klientów o takich zmianach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił m.in. uwagę, że bank wprowadzając zmiany nie informował o nich na tzw. trwałym nośniku, a jedynie wysyłał informację w systemie bankowości elektronicznej (co było powszechną praktyką stosowaną przez branżę). Zdaniem urzędu umowy zmieniane były też bez niezbędnej podstawy prawnej lub bank nie informował o takiej podstawie. Podobne zastrzeżenia urząd zgłosił również wobec innych banków.

W trakcie postępowania administracyjnego UOKiK i Credit Agricole wypracowały rozwiązania pozwalające uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i lepiej zabezpieczyć prawa klientów. Credit Agricole zobowiązał się do podjęcia następujących działań:

  • Bank będzie stosował wyłącznie trwały nośnik do komunikowania klientom wszelkich zmian w obowiązujących umowach;
  • W przekazywanej do klientów komunikacji o zmianach bank będzie zawsze podawał podstawy prawne oraz okoliczności faktyczne uprawniające do wprowadzenia tych zmian;
  • Do klientów objętych postępowaniem, którzy są posiadaczami konta lub karty kredytowej – w ciągu 7 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji UOKiK bank wyśle listy informujące o kolejnych działaniach i uprawnieniach przysługujących klientom w związku z decyzją urzędu;
  • Bank zaproponuje klientom, którzy otrzymają tę korespondencję, podpisanie aneksu do umowy konta lub karty kredytowej (klient będzie mógł podpisać aneks w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania pisma). Podpisanie aneksu będzie możliwe we wszystkich placówkach banku.

- W trosce o pełną transparentność naszych usług przyjęliśmy uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wspólnie znaleźliśmy rozwiązanie. Jesteśmy pierwszym bankiem, który podejmuje tego typu zobowiązania dla dobra swoich klientów. To wpisuje się w naszą filozofię, której fundamentem jest troska o komfort klienta i nawiązywanie z nim długotrwałych relacji - mówi Romuald Szeliga, prezes zarządu banku Credit Agricole.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook