Ubezpiecz się i zainwestuj w indeks ochrony zdrowia. Oferta Invest Medica IV w Credit Agricole

Credit Agricole startuje z dystrybucją czwartej edycji ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym w spółki ochrony zdrowia. Poprzednie trzy emisje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów.

Sektor medyczny rośnie w siłę w związku ze wzrostem popularności suplementów diety, mody na zdrowy tryb życia oraz powiększającej się wiedzy konsumentów na tematy dotyczące tzw. self-care. Według raportu „Stan i perspektywy sektora ochrony zdrowia na świecie 2018” firmy Deloitte, w 2020 roku wydatki na opiekę zdrowotną wyniosą 8,7 biliona dolarów, co świadczy o wzroście o 4,3 proc. w stosunku do roku 2015. Ma na to wpływ także wzrastająca liczba osób powyżej 65. roku życia, która wynosi ponad 656 milionów i stanowi ponad 11 proc. całkowitej populacji.

Z uwagi na to, bank Credit Agricole po raz czwarty zdecydował się na dystrybucję ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Invest Medica IV” opartym o indeks europejskich spółek sektora ochrony zdrowia. Minimalna kwota, jaką może wpłacić klient to 3000 złotych, a maksymalna - 1 020 000 złotych. Invest Medica IV umożliwia klientowi partycypację we wzroście indeksu na poziomie 100 proc. przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec trwania ubezpieczenia, które obejmuje okres czterech lat.

Oznacza to, że jeśli średnia z czterech rocznych obserwacji w stosunku do wartości początkowej wyniesie 11 proc., wówczas klient otrzyma 11 proc. zysku – dodaje Szymon Księżopolski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole.

Klient może w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze, wtedy ubezpieczyciel wypłaci je potrącając 1 proc. od wartości wykupu (w tym przypadku nie przysługuje ochrona zainwestowanego kapitału). Jeśli natomiast klient nie zrezygnuje do końca trwania ubezpieczenia, to bank wypłaci mu środki wraz z ewentualnym zyskiem (wypłata następuje na wniosek klienta).

Podstawą inwestycji jest indeks skupiający najlepsze 48 europejskich spółek medycznych, działających na rzecz ochrony zdrowia i medycyny. Klient korzystający z tego produktu, ponosi 2 proc. opłaty początkowej. Pozostałe 98 proc. wpłaconych środków jest inwestowanych – tłumaczy Szymon Księżopolski.

Do indexu zaliczane są spółki o najwyższym potencjale zysku wśród firm działających w szeroko rozumianym sektorze medycznym. Firmy te są specjalnie wyselekcjonowane z indeksu STOXX Europe 600 reprezentującego czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. Wśród nich znajdują się m.in.: GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Roche.

Poprzednia edycja oferty ubezpieczeń Invest Medica III okazała się sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Aby zainwestować w produkt Invest Medica IV, należy przyjść do placówki banku Credit Agricole w dniach od 19 marca do 4 maja, wypełnić dokumenty i wpłacić środki. Aktualny wskaźnik wyceny jednostki klienci mogą na bieżąco sprawdzać na stronie www banku.

Każdy, kto zechce wykupić produkt powinien pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość jednostki uczestnictwa jest zmienna i zależna od czynników rynkowych. Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy w placówkach bankowych Credit Agricole.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook