Zainwestuj z Credit Agricole w zieloną gospodarkę i zarabiaj

Bank Credit Agricole rozpoczyna subskrypcję nowego ubezpieczenia na życie i dożycie z opcją inwestycyjną. Oferta strukturyzowana pod nazwą „EkoZysk” jest pierwszym na polskim rynku tego typu produktem, który pozwala inwestować w firmy z sektora zielonej gospodarki. A także pierwszym, który oferuje klientowi zysk niezależnie od koniunktury na giełdzie.

- EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu który gromadzi spółki rozwijające technologie przyjazne środowisku - wyjaśnia Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Agricole.

Wysokość zysku z inwestycji zależy od notowań indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, klient zarobi 100 proc. średniego wzrostu z czterech kolejnych lat. W przypadku gdyby indeks stracił na wartości, klient może oczekiwać stopy zwrotu w wysokości 3 proc. co jest wynikiem wzrostu wartości części dłużnej produktu strukturyzowanego. – Jeśli indeks nigdy nie wzrośnie, to klient i tak może dostać więcej pieniędzy, niż wkładał kupując ten produkt. A jeśli koniunktura na giełdzie będzie dobra i indeks będzie rósł, to zysk będzie znacznie większy. Musimy jednak pamiętać, że każda inwestycja, związana jest z ryzykiem dlatego warto dywersyfikować swój portfel inwestycyjny – zachęca Tomasz Wyłuda.

Produkt strukturyzowany EkoZysk jest pierwszym tego typu produktem na polskim rynku, który umożliwia wspieranie rozwoju tzw. „zielonej gospodarki”. Środki klientów będą inwestowane w przedsięwzięcia firm działających w branżach przyjaznych środowisku i przykładające szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. Są to m.in. spółki wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, firmy z branży recyklingu, czy przedsiębiorstwa zajmujące się ekologicznym transportem publicznym czy budownictwem.

- W Credit Agricole przykładamy ogromną wagę do ochrony środowiska i dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy, które wspomagają rozwój czystych i nowoczesnych technologii. Stąd pomysł na produkt finansowy, który dzięki swojej atrakcyjnej ofercie, może być równocześnie skutecznym narzędziem do zmieniania świata na lepszy – przekonuje Tomasz Wyłuda.

Subskrypcja nowego produktu otwarta jest przez siedem tygodni w okresie od 12 listopada do 28 grudnia. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1,02 mln zł. Opłata początkowa wynosi 2 proc. co oznacza, że 98 proc. środków wpłaconych przez klienta jest inwestowanych. Całkowity czas inwestycji to 4 lata i 26 dni.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, Broszurze MiFID oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook