Francuski Order Zasługi dla Rolnictwa dla Jakuba Olipry

Dr Jakub Olipra, ekspert ds. analiz makroekonomicznych i sektora rolno-spożywczego banku Credit Agricole, został odznaczony francuskim Orderem Zasługi dla Rolnictwa w randze Kawalera. To prestiżowe odznaczenie jest przyznawane za wybitne zasługi dla rolnictwa.

Order Zasługi dla Rolnictwa został ustanowiony w 1883 r. i jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych francuskich odznaczeń. Wśród najbardziej znanych osób odznaczonych orderem (w różnych rangach) są m.in. Louis Pasteur, Jacques Chirac oraz Christine Lagarde.

Dr Olipra już niemal od dekady kompleksowo analizuje rynek rolno-spożywczy i prognozuje trendy makroekonomiczne, wspierając rozwój polskich i zagranicznych firm w tym sektorze. Odznaczenie zostało przyznane mu przez Ministra Rolnictwa Francji Juliena Denormandie w uznaniu za wkład we wzmacnianie relacji francusko-polskich oraz wzajemną wymianę wiedzy w obszarze rolnictwa.

Do tej pory nie więcej niż 80 Polaków otrzymało to wyróżnienie, przy czym pierwszy Polak został odznaczony Orderem Zasługi dla Rolnictwa w 1923 r. Wśród odznaczonych Polaków są głównie naukowcy, politycy oraz wysocy rangą przedstawiciele biznesu. Jakub Olipra jest najmłodszym Polakiem odznaczonym Orderem Zasługi dla Rolnictwa oraz jedną z najmłodszych osób odznaczonych na świecie.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem mianowany Kawalerem Orderu Zasługi dla Rolnictwa. Historia tego orderu, a także biografie odznaczonych nim osób sprawiają, że czuję się wręcz onieśmielony tym wyróżnieniem. Jest ono dla mnie szczególnie ważne nie tylko jako polskiego ekonomisty specjalizującego się w analizie rynków rolnych ale również jako pracownika Grupy Credit Agricole, która od samego początku swojego istnienia jest związana z rolnictwem. Wyróżnienie jest wielkim powodem do dumy dla mnie oraz mojej rodziny. Jednocześnie traktuję je jako zobowiązanie, aby w kolejnych latach zabiegać o umacnianie stosunków polsko-francuskich i dwustronnej wymiany w dziedzinie rolnictwa - powiedział Jakub Olipra podczas uroczystości w Ambasadzie Francji w Warszawie.

Jakub Olipra w banku Credit Agricole pracuje od 2013 roku. Od początku związany jest z zespołem ekonomistów, którym kieruje dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Banku. Specjalizuje się w analizach rynku rolno-spożywczego. Jakub Olipra, jak i cały zespół ekonomistów banku Credit Agricole, od lat zdobywa nagrody w rankingach prognoz makroekonomicznych, m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu, Bloomberga, Reutersa oraz Consensus Economics.

Analizy, raporty przygotowywane przez ekonomistów Credit Agricole dostępne są na stronie banku.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook