Credit Agricole sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Bank Credit Agricole jako jedna z pierwszych firm podpisał Kartę Praw Dziecka w Biznesie. To nowa inicjatywa, która ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Kartę przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

20 września bank Credit Agricole dołączył do grona pierwszych firm, które złożyły dobrowolną deklarację, której celem jest zwrócenie uwagi na podmiotowość osób najmłodszych. Karta Praw Dziecka w Biznesie porusza kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług oraz odbiorców i odbiorczynie przekazów marketingowych, odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług, których odbiorcami są dzieci. Ponadto karta zabezpiecza szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Ma również sprzyjać tworzeniu dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców, wspieraniu ich w godzeniu roli rodzica i pracownika, odpowiedzialnemu zatrudnianiu.

Na co dzień jako pracodawca dbamy o pracujących rodziców i opiekunów z myślą o potrzebach wynikających z ról rodzicielskich. Od razu odpowiedzieliśmy na inicjatywę Forum Odpowiedzialnego biznesu, która rozszerza naszą uwagę i działania na dzieci. Zarówno jako bank będący przedstawicielem biznesu, jak i każdy z nas z osobna, jesteśmy odpowiedzialni za skuteczną ochronę i wzmacnianie podmiotowości i praw najmłodszych. - mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR z banku Credit Agricole.

Tematyka wsparcia osób pracujących jako rodziców i ich dzieci nie jest dla Credit Agricole nowa. W ramach programu Family Power prowadzi cyklicznie webinary, których celem jest edukacja w zakresie najlepszych praktyk rodzicielskich, np. ćwiczenie nawyków, które pomagają w budowaniu więzi czy też organizuje konsultacje dla rodziców. Nie zabrakło edukacji skierowanej do najmłodszych - wraz z Angeliką M. Talagą - ekspertką edukacji finansowej, neuropedagogiem i autorką bloga Godmother.pl bank przygotował cykl zajęć online i ćwiczenia, które miały wesprzeć dzieci i rodziców w nauce oszczędzania. Bank zainicjował także projekt Matka w KORPO, który obejmował szereg warsztatów dla grupy kobiet z podobnymi potrzebami i doświadczeniami. Podczas warsztatów panie rozmawiały o wyzwaniach codzienności. Dały im możliwość nie tylko uzewnętrznienia się, ale także nabycia kompetencji umożliwiających osiągnięcie balansu pomiędzy światami, w których funkcjonują. W banku funkcjonuje też sieć pracownicza dla samodzielnych matek i ojców, którzy skutecznie łączą opiekę nad dzieckiem z pracą.

Karta zobowiązuje bank i pozostałe firmy do promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród różnych interesariuszy oraz angażowania się w działania na rzecz ich respektowania w biznesie i w polskim społeczeństwie. Credit Agricole będzie opracowywać kompleksowe podejście do tego tematu, aby maksymalizować swój pozytywny wpływ. Jako suplement Karty posłuży kompendium wiedzy na temat respektowania praw dziecka w biznesie wraz z dobrymi praktykami firm.

Kartę Praw Dziecka w Biznesie opracowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z firmami partnerskimi i organizacjami społecznymi, które zajmują się tematem praw człowieka i praw dziecka.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook