Dobre praktyki Credit Agricole wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dziesięć dobrych praktyk banku Credit Agricole zostało wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". To największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR oraz zrównoważonego rozwoju. To już 21. edycja publikacji i zarazem dwunasta z naszym udziałem.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. W tegorocznej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich - bo aż 477 - dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy, a na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki.

Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzono natomiast nowe podkategorie: “Klimat” w obszarze środowiska oraz “Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka. Po raz pierwszy raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Do inicjatyw banku, które zadebiutowały w publikacji, należą projekty takie jak: edukacja o zrównoważonym rozwoju i ESG dla interesariuszy, nowy system zarządzania zrównoważonym rozwojem i ESG w banku, działania na rzecz Ukrainy, akcja Czysta Odra - ODROdzenie, produkty zrównoważone środowiskowo. Wyróżnione w tym roku dobre praktyki Credit Agricole, które pojawiły się już w poprzednich wydaniach raportu to: kampania edukacyjna #mniejplastiku, kampania #wyzwanieoszczedzanie oraz Językowa odNowa, czyli stosowanie prostego języka w dokumentach i relacji z klientem.

- Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, dlatego możemy być dumni, że nasze dobre praktyki zakwalifikowały się do publikacji. W obliczu aktualnych wyzwań ESG staramy się jako bank wypracowywać praktyczne narzędzia, które spełnią potrzeby naszych klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy. Uwzględnienie naszych inicjatyw jest sygnałem, że idziemy w dobrym kierunku i pomaga nam efektywniej rozeznawać oczekiwania społeczeństwa w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych - mówi Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Od siedmiu lat w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" do inicjatyw firm przyporządkowywane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. FOB dołączył do ich promocji i zachęca także kolejne firmy, aby planowały i realizowały swoje działania, uwzględniając wyzwania zrównoważonego rozwoju sformułowane na poziomie globalnym. W 21. edycji bank Credit Agricole skupił się na celach „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja" oraz „Mniej nierówności".

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook