Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników na promocyjnych warunkach w Credit Agricole

Do 30 czerwca podmioty z sektora agrobiznesu mogą ubiegać się o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Credit Agricole na wyjątkowych warunkach. Bank przygotował specjalną ofertę promocyjną z obniżoną marżą i prowizją 0 proc.

Wiosna to czas wzmożonej pracy dla rolników. To właśnie wtedy przystępują do oceny stanu upraw po zimie, przeglądu stanu maszyn i pojazdów rolniczych, by później przygotować glebę do zasiewów i sadzenia roślin. Dbanie o najwyższą jakość upraw wiąże się ze zwiększonymi wydatkami na inwestycje czy bieżące zakupy. Bank Credit Agricole wychodzi naprzeciw potrzebom rolników, którzy chcą zadbać o płynność finansową swojej działalności w okresie intensywnych wydatków. Klienci agrobiznesowi mogą skorzystać z promocji na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. W ramach oferty można zawnioskować o kwotę maksymalnie 4 mln zł na okres nawet do 5 lat.

- Dzięki naszej unikalnej ofercie gospodarstwa rolne mogą zapewnić sobie stabilne i wygodne finansowanie obrotowe. Jako bank otwarty na potrzeby naszych klientów wiemy, że dla nich najważniejsze są niskie koszty finansowania. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć marżę do poziomu 4,5 proc. dla kredytów w rachunku bieżącym ze stałymi wpływami, a w przypadku dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego - nawet do poziomu 3,5 proc. - wyjaśnia Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży dla MŚP i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Bank przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego może dodatkowo udzielić kredytu wraz gwarancją FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych) ze wsparciem w postaci dopłat 5 proc. do oprocentowania, przez 12 miesięcy.

Pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, w szczególności na zakup nawozów, materiału siewnego, pasz oraz sfinansowanie innych bieżących kosztów gospodarstwa rolnego. Z wiosennej oferty promocyjnej mogą skorzystać rolnicy indywidualni, producenci działów specjalnej produkcji rolnej czy spółdzielnie rolnicze. Przy limicie w rachunku bieżącym do kwoty 150 tys. zł bank Credit Agricole nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Kredytobiorca może dysponować całą kwotą, ale może również wykorzystać tylko jej część. Wtedy suma opłat z tytułu kredytu będzie niższa. Jak to działa? Oprocentowanie naliczane jest tylko za te środki, które zostaną wykorzystane.

- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym daje naszym klientom poczucie spokoju i elastyczność w zarządzaniu swoimi finansami. Nasza promocja pozwala rolnikom, w tym również ze statusem młodego rolnika, przygotować się na nieprzewidziane sytuacje i zapewnić odpowiednią płynność gospodarstwa - zapewnia Arkadiusz Krygier.

Mobilni doradcy agrobiznesowi banku Credit Agricole pomogą dopełnić wszystkich formalności na miejscu w gospodarstwie, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Dzięki przejrzystym i łatwym procedurom, ocena zdolności kredytowej rolnika możliwa jest podczas jednego spotkania z doradcą.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook