Credit Agricole kontynuuje wspólne działania w programie Climate Positive

Bank Credit Agricole ponownie przystąpił do partnerstwa w programie Climate Positive, United Nations Global Compact Network Poland. Realizuje on cele proklimatyczne, które wynikają z 10 Zasad Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank, wraz z innymi firmami i instytucjami, będzie dzielić się dobrymi praktykami w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na klimat, a także dążyć do sprostania globalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.

Bank Credit Agricole, jako partner programu Climate Positive, podejmuje strategiczne działania na rzecz ludzi i środowiska, dołączając do innych firm i instytucji, które promują wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poprzez udział w różnych projektach na rzecz klimatu, bank może lepiej przygotować się do raportowania ESG w części dotyczącej środowiska. Działania w tegorocznym programie będą opierać się na sześciu obszarach tematycznych: raportowaniu „E” w ESG, zrównoważonych finansach, zrównoważonych łańcuchach dostaw, transformacji energetycznej, bioróżnorodności i edukacji klimatycznej w Polsce.

Program Climate Positive łączy środowisko biznesowe z administracją krajową i międzynarodową, samorządami, światem nauki oraz instytucjami badawczymi. Współpraca międzysektorowa oraz liczne spotkania z ekspertami pozwalają wypracowywać rozwiązania, które wspierają budowanie zrównoważonej gospodarki. Organizator programu – United Nations Global Compact Network Poland stale publikuje raporty, takie jak „Zielone Finanse w Polsce”, czy „Zrównoważony rynek modowy”. Dzięki naszemu udziałowi w programie Climate Positive promujemy i realizujemy działania w dziedzinie ochrony klimatu, w tym 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Działania w dziedzinie klimatu” i 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Partnerstwa na rzecz celów”. Zyskujemy też dostęp do wiedzy ekspertów i szansę na współpracę międzysektorową. Wierzymy, że udział w programie pozwoli nam wypracować najlepsze praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem, który wesprą realizację jednego z naszych założeń strategicznych „Działamy na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną” – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa, która zrzesza obecnie ponad 24 tysiące członków z całego świata, w tym akcjonariusza banku - międzynarodową Grupę Crédit Agricole. Inicjatywa ta jest częścią systemu ONZ i działa w ponad 160 krajach, w tym również w Polsce. UN Global Compact Network Poland pełni rolę biura krajowego i lokalnego punktu kontaktowego oraz informacyjnego dla polskich członków United Nations Global Compact. Realizuje swoją misję poprzez działania w czterech programach: Climate Positive, Business & Human Rights, Governance Compass Programme oraz United Business for Ukraine, dostarczając globalnych wytycznych, sprawdzonych praktyk, zasobów oraz wydarzeń networkingowych. Działania te przyczyniają się do zwalczania ryzyk i zwiększania znaczenia zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce oraz mobilizacji do osiągania szerszych celów społecznych.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook