Credit Agricole opublikował nowy Raport odpowiedzialnego biznesu

Bank Credit Agricole opublikował swój Raport odpowiedzialnego biznesu za 2023 r. W tym roku znacznie więcej miejsca poświęcił zarządzaniu ryzykiem ESG, a także ujawnianiu kwestii klimatycznych i związanych z naturą. Raport przygotowany jest zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards.

Bank Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W tegorocznym sprawozdaniu opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i ESG, relacje z dostawcami, rozwijanie zielonej bankowości, kwestie pracownicze i związane z etyką, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka czy przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

Przygotowując raport odpowiedzialnego biznesu „Na rzecz klientów i społeczeństwa” za rok 2023, bank nadal koncentrował się na oczekiwaniach i rekomendacjach z badania istotności z 2022 r., ale uwzględnił aktualizację z 2023 r. zrealizowaną podczas wewnętrznych warsztatów. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kluczowych obszarów banku.

Credit Agricole przygotował raport zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative) Standards – najbardziej znanym dla publikacji tego typu. Nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r. były porównywalne. Bank przeprowadził analizę ryzyk i szans klimatycznych zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) oraz analizę ryzyk związanych z naturą w oparciu o zalecenia TNFD (Task Force on Nature-Related Financial Disclosures). Ponadto po raz pierwszy uwzględnił w raporcie rozszerzony zakres ujawnień Taksonomii UE wraz ze wskaźnikami GAR. Zarządzanie ryzykami związanymi z naturą przez organizacje jest istotne, ponieważ degradacja środowiska i utrata bioróżnorodności mogą prowadzić m.in. do poważnych zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz wzrostu kosztów operacyjnych. Z drugiej strony odpowiedzialne zarządzanie stwarza dla firm szanse na innowacje, zrównoważone inwestycje i wzmocnienie pozycji rynkowej. Dlatego w tym roku po raz pierwszy zawarliśmy w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju zalecenia TNFD, czyli globalnej inicjatywy, która ma na celu wspieranie firm w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami oraz możliwościami związanymi z naturą.– mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability.

Kwestie opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, określonymi w normie ISO 26000. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy raportu.

W celu pokazania zaangażowania Credit Agricole we wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), poszczególnym rozdziałom Raportu odpowiedzialnego biznesu bank przypisał odpowiednie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których realizacji przyczynia się dzięki swoim działaniom.

Bank wydał swój raport w dwóch wersjach językowych w formie praktycznego, interaktywnego PDF dostępnego na stronie www Credit Agricole. Raport przygotowany jest zgodnie z zasadami prostego języka. Dokument nie podlegał zewnętrznej weryfikacji i nie jest raportem skonsolidowanym.

Polska wersja raportu dostępna jest TUTAJ. Anglojęzyczna wersja raportu dostępna jest TUTAJ.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook