Credit Agricole w czołówce firm, które dbają o równość zawodową i społeczną osób LGBTQ+

Bank Credit Agricole wziął udział w 4. Rankingu Cashless dla Równości, który ocenia zaangażowanie instytucji finansowych, które dbają o równość zawodową i społeczną osób LGBTQ+. Bank zdobył aż 95 punktów na 100.

Ranking Cashless dla Równości ocenia instytucje finansowe uwzględniając ich zaangażowanie w tworzenie otwartego i przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników - niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej. Cashless opracował ankietę, która jest inspirowana inicjatywą amerykańskiej fundacji Human Rights Campaign, która przygotowuje i publikuje Corporate Equality Index. Kryteria badania Cashless dostosowywane są do polskich realiów. W rankingu brane są pod uwagę różnorodne aspekty dotyczące równości zawodowej i społecznej osób LGBTQ+.

Bank Credit Agricole otrzymał w tym roku aż 95 punktów na 100 możliwych. - Nasza wysoka pozycja w rankingu jest dowodem na to, że tworzenie otwartego i wspierającego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Działania na rzecz różnorodności i inkluzywności, również względem osób LGBTQ+, są wpisane w strategię naszego banku. Tworzymy bank otwarty dla każdego, w centrum którego stawiamy ludzi i ich potrzeby. Poszanowanie praw, brak dyskryminacji i równe traktowanie to tematy, do których przywiązujemy ogromną wagę. Od wielu lat jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności i realizujemy nasze polityki - Politykę różnorodności i Politykę antymobbingową. Nasza sieć pracownicza LGBTQ+ i osób sojuszniczych cały czas się rozrasta. Jesteśmy dumni, że nasza praca została doceniona i osiągamy postępy w tym zakresie. Dzięki udziałowi w takich rankingach możemy lepiej identyfikować i adresować potrzeby nie tylko naszych pracowników, ale również innych interesariuszy - mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR.

W rankingu, który bada równość zawodową i społeczną osób LGBTQ+ uwzględniane są takie aspekty jak dostęp do dodatkowych świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeniowych i socjalnych dla osób partnerskich, dobre praktyki w zakresie szkoleń wewnętrznych, działanie grup pracowniczych LGBTQ+, działania marketingowe, a także współprace z organizacjami LGBTQ+. Każda dobra praktyka jest nagradzana punktami. Za wszystkie odpowiedzi umieszczone w ankiecie można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktami nagradzane są działania firm, które dotyczą lokalnych struktur organizacyjnych. Oprócz punktów dodatnich, można otrzymać również punkty ujemne. Aż 25 punktów odbierane jest pracodawcom, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko osobom LGBTQ+ oraz firmom, których znaczący akcjonariusze i udziałowcy wspierają działania dyskryminacyjne społeczności LGBTQ+.

Ranking Cashless dla Równości przygotowywany jest od 2021 r. przez Cashless.pl. Partnerami głównymi 4. Rankingu Cashless dla Równości są Mastercard, Visa oraz Uniqua. Partnerem merytorycznym jest Karta Różnorodności.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook