Dobre praktyki ESG Credit Agricole wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pięć dobrych praktyk banku Credit Agricole zostało wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". To największy w Polsce przegląd inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju i ESG. To już 22. edycja publikacji i zarazem 13. z udziałem Credit Agricole.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), wydawana od 2002 roku. W tegorocznej edycji zaprezentowano 1046 dobrych praktyk zgłoszonych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. Podobnie jak w poprzedniej edycji, najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego, praktyk z zakresu pracy i środowiska.

W tym roku, organizatorzy wyznaczyli limit pięciu dobrych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Nowością jest również to, że każdą ze zgłoszonych praktyk można było przyporządkować poszczególnym ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które zostały wprowadzone zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Do inicjatyw banku, które zostały wyróżnione w publikacji, należą projekty takie jak: edukacja o zrównoważonym rozwoju i ESG dla interesariuszy, Polityka zarządzania ryzykiem ESG w Credit Agricole, Green IT, innowacyjne podejście do tworzenia zielonych produktów bankowych w celu zapobiegania greenwashingowi oraz programy rozwojowe Inclusive Leader i Inclusive Teams.

- Raport gromadzi najlepsze praktyki realizowane przez biznes w zakresie ESG, dlatego uwzględnienie w nim naszych inicjatyw jest znaczącym wyróżnieniem. To potwierdzenie, że nasze działania w ramach strategii zrównoważonego rozwoju i ESG banku - Social Project, odpowiadają na współczesne wyzwania środowiskowe i społeczne oraz są zauważane i doceniane w szerszym kontekście biznesowym. W rezultacie jesteśmy bardziej zmotywowani do dalszego rozwijania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój i budują zaufanie wśród naszych klientów i partnerów. - mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Od ośmiu lat w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" do inicjatyw firm przyporządkowywane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. FOB dołączył do ich promocji i zachęca także kolejne firmy, aby planowały i realizowały swoje działania, uwzględniając wyzwania zrównoważonego rozwoju sformułowane na poziomie globalnym. W 22. edycji bank Credit Agricole skupił się na celach „Działania w dziedzinie klimatu" oraz „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja".

Pełną treść raportu można pobrać tutaj.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook