Rzeczpospolita

"Pięciokrotny wzrost zysku" - LUKAS Bank miał w 2002 r. 95,1 mln zł zysku netto, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż w poprzednim roku. W 2003 r. bank chce uzyskać wynik finansowy lepszy o 30 proc. Przejmie też działalność należącego do grupy pośrednika kredytowego. Dobry wynik finansowy banku to efekt m.in. odpowiedniej kontroli ryzyka i kosztów działania. Cała grupa LUKAS, czyli bank i pośrednik kredytowy, miały w 2002 r. 103,1 mln zł zysku netto. Prezes LUKAS Banku Krzysztof Piątkowski zapowiedział, że w tym roku bank zaoferuje, we współpracy z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, możliwość zakupu jednostek uczestnictwa funduszy. Rozwijana też będzie współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym Europa, które również należy do CA. Cały zysk LUKAS Banku za 2002 r. zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszy własnych, a w 2003 r. planowany jest wynik netto o 30 proc. wyższy niż w ubiegłym roku.

Zobacz także

Kontakt dla mediów

bankowość detalicznakarta kredytowakontokonto osobistekredyt hipotecznyoszczędnościrankingwyniki finansowezysk netto
Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook