Wprost

Wprost opublikował wyniki rankingu "Perły Polskiej Gospodarki" przeprowadzonego przez miesięcznik Polish Market. Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji o przychodach, rentowności sprzedaży, zadłużeniu, stopie zwrotu z aktywów i kapitałów oraz wydajności pracy. LUKAS Bank w grupie firm największych (o przychodach powyżej 1 mld zł) znalazł się w tym zestawieniu na 40 miejscu.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTube Facebook