Gazeta Prawna

Gazeta Prawna pisze na temat planów rozwoju LUKAS Banku. "Lukas Bank zmierza w stronę uniwersalnego banku detalicznego. Chce zwiększać udziały w rynku. To odpowiedź na zaostrzającą się konkurencję w segmencie kredytów gotówkowych, które były sztandarowym produktem LUKAS Banku. (...) Bank pozyskuje około 500 tys. nowych klientów rocznie i liczy na podtrzymanie tego tempa. Obecnie jest 2,3 mln klien­tów, posiadających co najmniej jeden produkt LUKAS Banku. LUKAS Bank przymierza się również do wprowadzenia sa­modzielnych produktów ubezpieczeniowych. Bank chce poszerzać grono partnerów, z którymi współ­pracuje, o inne podmioty niż handlowe sieci detaliczne. Swoją pozycję na rynku zdo­był m.in. dzięki współpracy z sieciami handlowymi. Szuka nowych możliwości, przede wszystkim firm, które mają duże bazy klientów. W ciągu najbliższych 4-5 lat chce podwoić liczbę wyda­nych kart kredytowych. Wro­cławski bank zaczął oferować produkty dla małych i śred­nich firm. W przyszłym roku chce mieć 4-proc. udział w rynku małych firm."

Zobacz także

Kontakt dla mediów

bankowość detalicznakarta kredytowakontokonto osobistekredyt hipotecznyoszczędnościrankingwyniki finansowezysk netto
Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook