TaxCare.pl

Lokaty dla mikroprzedsiębiorców Credit Agricole na czele rankingu
W rankingu przygotowanym przez firmę Tax Care, opublikowanym m.in. przez portal inwestycje.pl (09.05.2013 r. 5 proc. na dziennej lokacie dla mikroprzedsiębiorców) oraz Puls Biznesu (14.05.2013 r. Do 5 proc. na dziennej lokacie dla mikroprzedsiębiorców) wysokie miejsca zajęły depozyty dla mikroprzedsiębiorców proponowane przez bank Credit Agricole. Oferta depozytów dwumiesięcznych (3,7 proc.) została uznana za aktualnie najatrakcyjniejszą dostępną na rynku.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTube Facebook