Szlachetna Paczka - szlachetna pomoc

Od 2006 roku LUKAS Bank jest Sponsorem Głównym akcji Szlachetna Paczka. Również w tym roku włączyliśmy się w to przedsięwzięcie.

Już po raz ósmy Stowarzyszenie WIOSNA zorganizowało akcję Szlachetna Paczka (wcześniej Świąteczna Paczka), której celem jest przekazanie świątecznej pomocy najuboższym rodzinom z całej Polski. LUKAS Bank wspiera akcję finansowo, ale również promuje ją wśród swoich pracowników oraz partnerów handlowych.

Udział w akcji pracowników LUKAS Banku stanowi formę wolontariatu pracowniczego. Integruje i skupia biorących w niej udział wokół jednego celu - pomocy potrzebującym rodzinom w okresie przedświątecznym. Pracownicy banku wybierają konkretną rodzinę z internetowej bazy, która powstaje na podstawie indywidualnych wywiadów z potrzebującymi osobami, przeprowadzanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA. W przygotowywanie paczek angażują się całe departamenty i grupy osób. Członkowie zespołów dzielą między siebie zakup poszczególnych części składowych paczki, co pozwala spełnić wszystkie życzenia danej rodziny. Każdy z przygotowujących paczkę wie co przygotować i do kogo dokładnie trafi pomoc. Szlachetna Paczka to akcja ogólnopolska, a to pozwala na włączenie do udziału w niej pracowników ze wszystkich regionów.

Do akcji bank włączył także partnerów handlowych (współpracujące sklepy sprzedające towary na raty w systemie LUKAS) uczestniczących w programie Raty Dobrze Reprezentowane. Mogli oni przekazać zebrane przez siebie punkty na rzecz PACZKI. Wielu skorzystało z tej możliwości i zamiast wybrać nagrodę dla siebie, zgromadzone punkty, zamienione później na pieniądze, przekazali na rzecz akcji.

LUKAS Bank ma w swojej kulturze organizacyjnej wartości, które stara się propagować wśród swoich pracowników. Wśród nich przyjazność, współdziałanie, inicjatywa, pasja, odpowiedzialność - dokładnie odpowiadają idei akcji.

- Szlachetna Paczka świetnie wpisuje się więc w to, jaką chcemy być organizacją, wspierając tę akcje - mówi Anna Woźniak, rzecznik prasowy LUKAS Banku - Jako firma sygnalizujemy też w ten sposób swoim obecnym i potencjalnym pracownikom, że nie zamykamy się tylko w swojej działalności, ale też staramy się pomóc innym. Przede wszystkim jednak przyczyniamy się do przedświątecznej pomocy potrzebującym rodzinom - dodaje.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook