Szlachetna Paczka od LUKAS Banku

LUKAS Bank już po raz czwarty wspiera organizowaną przez Stowarzyszenie WIOSNA akcję Szlachetna Paczka. Poza przekazanym wsparciem finansowym, promuje ją także wśród pracowników i partnerów biznesowych. Celem akcji jest bezpośrednie przekazanie świątecznej pomocy najuboższym rodzinom z całej Polski w formie paczek.

Z roku na rok, od 2006 roku, od kiedy LUKAS Bank jest sponsorem Szlachetnej Paczki, jego zaangażowanie w akcję jest coraz większe. W ubiegłym roku 1.141 pracowników banku przygotowało 62 paczki, o wartości w sumie ok. 45 tys. zł. Poza tym bank przekazał środki finansowe na rzecz akcji i włączył w nią partnerów biznesowych (współpracujące sklepy sprzedające towary na raty w systemie LUKAS) uczestniczących w programie Raty Dobrze Reprezentowane. Ofiarowywali oni zebrane przez siebie punkty, które zamienione zostały później na pieniądze i przekazane na rzecz akcji.

W ubiegłym roku w wyniku akcji pomoc otrzymało ponad 4.8 tys. rodzin, a wartość tej pomocy wyniosła prawie 3.4 mln zł. W tym roku Stowarzyszenie chciałoby pomóc minimum 5 tys. rodzin. Aby osiągnąć ten cel, trzeba zaangażować 60 tys. indywidualnych darczyńców i zebrać kwotę 4,5 mln zł.

- Akcja jest dobrym sposobem na zintegrowanie pracowników oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Paczka umacnia zespół, tworzy więzi i buduje dobrą atmosferę w pracy. Przede wszystkim przyczynia się jednak do przedświątecznej pomocy potrzebującym rodzinom - mówi Izabela Mościcka, rzecznik prasowy LUKAS Banku.

Szlachetna PACZKA to pomoc lokalna, organizowana w miejscowych społecznościach. Przed Bożym Narodzeniem wolontariusze zbierają szczegółowe informacje o potrzebach ubogich osób ze swego środowiska. Dane te umieszczane są później w anonimowej, internetowej bazie. Na jej podstawie organizacja szuka osób, które chciałyby odpowiedzieć na konkretne potrzeby, robiąc dla kogoś paczkę na święta.

Darczyńcami stają się całe grupy społeczne: rodziny, pracownicy firm, uczniowie w klasach. Przygotowane przez nich paczki dostarczane są do lokalnych magazynów, skąd wolontariusze rozwożą je do potrzebujących. Czas na przygotowanie paczki i dostarczenie jej do magazynu upływa 12 grudnia.

Szlachetna Paczka nie jest jedyną charytatywną inicjatywą wspieraną przez LUKAS Bank. W tym roku pracownicy Central: LUKAS Banku i Banku AIG Polska połączyli siły i organizują akcję "Pielucha dla malucha". Jej celem jest zakup pieluch dla dzieci z Małego Domu Dziecka we Wrocławiu za zebrane wśród pracowników pieniądze. LUKAS Bank corocznie wspiera również Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook