Credit Agricole Bank Polska ogłasza wyniki konkursów w programie Centrum Aktywnych

Credit Agricole Bank Polska - inicjator programu Centrum Aktywnych - wyłonił zwycięzców dwóch konkursów adresowanych do studentów. Sześć projektów otrzymało nagrody pieniężne w konkursie "Mam plan!", a trzy koła naukowe granty na realizację badań o tematyce społecznej.

Centrum Aktywnych to program Credit Agricole Bank Polska skierowany do studentów, którego celem jest zmotywowanie młodych ludzi do działania oraz zachęcenie do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości.

Na początku października Centrum Aktywnych zorganizowało dwa konkursy. Pierwszy pod hasłem "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska" skierowany był do przedsiębiorczych studentów, którzy mogli się ubiegać o dofinansowanie dla swoich pomysłów w kategoriach: własny biznes, program wolontariatu oraz organizacja wydarzenia kulturalnego. Wysokość nagród wynosiła od 5 do 10 tysięcy złotych.

Jury "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", składające się z przedstawicieli banku oraz partnerów konkursu, oceniło nadesłane zgłoszenia m.in. pod kątem realności założeń finansowych i marketingowych, innowacyjności przedstawionych pomysłów oraz rozpoznania rynku, na którym dana inicjatywa miałaby zaistnieć. Po wnikliwej analizie wszystkich projektów komisja konkursowa wyłoniła w drodze głosowania zwycięzców.

W kategorii "Wolontariat" nagrodzone zostały projekty Anny Kamyszek ("Bajkowe pisanie"), Anity Krzyżaniak ("Nie kupuj! Adoptuj"), Aleksandry Małeckiej, Magdaleny Homendy, Jakuba Jasicy, Małgorzaty Skwierczyńskiej i Mateusza Mrozka ("Teatr pokój 204") oraz Zofii Piotrowskiej, Macieja Popławskiego, Bartłomieja Poteralskiego, Jakuba Podgórskiego i Hanny Piróg ("Od NOWA sp84").

Dofinansowanie na organizację wydarzenia kulturalnego otrzymały Joanna Tomaszewska na realizację projektu "Przyjęcie u Guliwera" oraz Magdalena Chmiel na "Przygodę na Dzikim Zachodzie".

Jury nie zdecydowało się na przyznanie nagród w kategorii "Biznes". Przewodnicząca komisji konkursowej - Izabela Mościcka - dyrektor departamentu PR w Credit Agricole Bank Polska, komentuje fakt ten następująco: - W pracach konkursowych zgłoszonych w tej kategorii zabrakło spójności pomiędzy pomysłem, a planem jego urzeczywistnienia. Studenci muszą pamiętać, że sukces każdej firmy - oprócz nowatorskiej idei na starcie - składa się z umiejętności właściwego rozpoznania rynku i trzeźwego osądu rzeczywistości, który pozwala na stworzenie realistycznej kalkulacji finansowej strony przedsięwzięcia. Dla Credit Agricole Bank Polska jest to wyraźny sygnał, że powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób możemy wyjść naprzeciw potrzebom studentów i pomóc im w zdobyciu tych umiejętności. W tej chwili jesteśmy na etapie finalizowania umowy partnerskiej z jednym z wiodących polskich uniwersytetów, więc będzie to doskonała okazja do zaproponowania konkretnych działań.

Izabela Mościcka, podsumowując "Mam plan!", podkreśliła, że: - Cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi zdecydowało się na wzięcie udziału w naszym konkursie. Studenci zgłosili w sumie aż 160 projektów. To pokazuje, że drzemią w nich pokłady przedsiębiorczości i entuzjazmu, które tylko czekają na to, aby się ujawnić.

Jednocześnie prowadzony był drugi konkurs na projekt badawczy dla studentów działających w kołach naukowych. Jego uczestnicy mogli się ubiegać o dofinansowanie na badania w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. W tym wypadku 60 kół studenckich zdecydowało się zgłosić swoje projekty.

Granty zostały przyznane trzem kołom naukowym: Chi Kwadrat w składzie Justyna Rybicka, Katarzyna Murawska, Agnieszka Sochacka (Uniwersytet Warszawski), działającemu pod opieką profesor Anny Gizy - Poleszczuk, Kołu Naukowemu Analizy Danych w składzie Marta Malewska, Tomasz Kubica, Dorota Grochowina, Adrian Burda, Mateusz Bocian, Patrycja Kotwica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), którego opiekunem jest doktor Artur Prędki oraz Studenckiemu Kołu Naukowemu Analiz Ekonomicznych w składzie Mateusz Kozłowski, Łukasz Korona, Agnieszka Jakubowicz, Michał Miłkowski i Edyta Pierewoj (Szkoła Główna Handlowa), znajdującemu się pod opieką merytoryczną profesora Tomasza Szapiro.

Jury konkursowe doceniło zarówno rzetelność przygotowania pracy konkursowych, dobór próby, jasność stawianych tez, oryginalność pomysłu, jak i użyteczność społeczną proponowanych badań.

Centrum Aktywnych cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród studentów. W trakcie trwania konkursów od 3 października do 30 listopada stronę internetową odwiedziło aż 25 tysięcy unikalnych użytkowników, przy czym była ona wyświetlana niemal 100 tysięcy razy.

Pula nagród w obydwu konkursach wyniosła 60 tysięcy złotych. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 stycznia 2012 roku w Warszawie.

Opis wszystkich projektów, w tym także nagrodzonych, znajduje się na stronie http://www.centrumaktywnych.pl/konkurs.

Centrum Aktywnych wspierają Pracodawcy RP, AIESEC Polska, Gazeta Studencka, Puls Biznesu, Dlastudenta.pl, Studentnews.pl, Mambiznes.pl, Przepisnabiznes.pl, Radio Planeta, Radio Kampus.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook