3000 pierwszoklasistów rozpoczyna edukację finansową z Credit Agricole Bank Polska

Bank z Klasą - kampania Credit AgricolePonad 3 tysiące pierwszoklasistów z państwowych szkół podstawowych w całej Polsce rozpoczęło zajęcia w kampanii "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości". Przez trzy lata uczniowie będą poznawali świat finansów. Zajęcia prowadzą wolontariusze - pracownicy banku Credit Agricole.

Credit Agricole Bank Polska przygotował społeczną kampanię edukacyjną "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości". Chce wspierać szkoły w edukacji najmłodszych uczniów z podstawowej wiedzy bankowej, finansowej i przedsiębiorczości. Wierzy, że poprzez uczenie szacunku do pieniędzy, gospodarowania nimi, ale przede wszystkim wyrobieniu umiejętności i chęci oszczędzania, ułatwi dzieciom start w przyszłość.

Do programu zgłosiło się ponad 100 pracowników banku w całej Polsce. Dzięki nim w zajęciach weźmie udział ponad 3 tysiące uczniów z 50 szkół w 43 miastach.

- Cieszę się, że dzieci z mojej szkoły biorą udział w zajęciach "Banku z klasą". Lekcje te wspierają je w kształtowaniu pożądanych postaw, np. oszczędzania. - mówi Elżbieta Moryc, dyrektor SP 82 we Wrocławiu - Potrzeba edukacji finansowej to oczywistość, którą wymusza na nas współczesny świat.

Spotkania zaplanowane są na trzy lata, tak jak nauka w edukacji wczesnoszkolnej. Bankowi zależy na trwałym wsparciu szkół w edukowaniu najmłodszych. Przygotowany program nauczania "Banku z klasą" wykracza poza podstawę programową kształcenia ogólnego, poszerzając ją o treści związane z finansami. Jego spiralna konstrukcja - poprzez powtarzanie przekazywanych treści - pozwala dzieciom utrwalać zdobywane przez trzy lata wiadomości. Zajęcia prowadzą pracownicy we współpracy z wychowawcą klasy na podstawie specjalnie opracowanych scenariuszy.

- Przygotowując kampanię "Bank z klasą" kierowaliśmy się chińskim przysłowiem "Nauka, która trafia do uszu, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach" - mówi Izabela Mościcka, dyrektor Departamentu Public Relations - Dlatego uczymy dzieci w prosty sposób - przez zabawę i doświadczanie.

Na drugich zajęciach dzieci otrzymują swoje skarbonki - banki i słodkie monety. Decydują, czy i ile monet wpłacą, by na kolejnym spotkaniu otrzymać słodkie odsetki. Wolontariusze banku Credit Agricole tłumaczą dzieciom, na czym polegają usługi bankowe, uczą co to jest awers, rewers, nominał czy inwestycja. Opowiadają o bezpieczeństwie ludzi i pieniędzy w banku. Wyjaśniają zasady gospodarowania domowym budżetem. Podczas zajęć czytają również dzieciom fragmenty książek, których treści nawiązują do tematyki finansowej, np. o Misiu Paddingtonie. W ten sposób zachęcają je też do czytania. Bank kładzie również nacisk na wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości. W sumie uczniowie biorą udział w 14 spotkaniach (4 w klasie pierwszej i po 5 w drugiej i trzeciej). Odbywają się one w szkołach i jedna w placówce bankowej.

Bank w swoich działaniach podejmuje różne inicjatywy społecznie odpowiedzialnego biznesu.
- Zależy nam na wspieraniu najbliższego otoczenia i czynnym angażowaniu się w życie jego lokalnych społeczności i budowaniu z nimi długoterminowych relacji. - wyjaśnia Izabela Mościcka - W przyszłym roku szkolnym chcemy uruchomić kolejną edycję programu "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości".

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook