Działają, bo lubią! - wolontariat pracowniczy w Credit Agricole

Do końca listopada 2012 r. pracownicy Credit Agricole Bank Polska mogą wnioskować do zarządu banku o dofinansowanie swoich projektów wolontariackich. Konkurs Grantowy jest, obok Mapy Inicjatyw i kampanii edukacji finansowej "Bank z klasą", jednym z elementów programu wolontariatu banku "Działam, bo lubię".

Program "Działam, bo lubię" działa od 15 października 2012 r. Jego celem jest rozpowszechnienie idei wolontariatu, a także wsparcie pracowników - wolontariuszy w niesieniu pomocy potrzebującym. Program ma zachęcić wszystkich pracowników do działania na rzecz innych, wpisując się tym samym w politykę banku związaną ze społeczną odpowiedzialnością i troską o społeczności lokalne. - Program jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pracowników wolontariatem, czego przykładem jest zaangażowanie już blisko 130 osób w naszą kampanię edukacyjną "Bank z klasą", a także pojawiające się coraz częściej prośby o dofinansowanie wolontariackich inicjatyw - mówi Izabela Mościcka , dyrektor Departamentu Public Relations Credit Agricole Bank Polska.

"Działam, bo lubię" składa się z trzech elementów: kampanii "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości", Mapy Inicjatyw oraz Konkursu Grantowego.

"Bank z klasą" to autorska kampania społeczna Credit Agricole Bank Polska prowadzona od 2 lat. Bank wspiera szkoły w edukacji najmłodszych uczniów z podstawowej wiedzy bankowej, finansowej i przedsiębiorczości. Zajęcia z uczniami (obecnie ok. 3000) prowadzą pracownicy - wolontariusze banku. Lekcje zaplanowane są na 3 lata, tak jak trwa edukacja wczesnoszkolna.

Mapa Inicjatyw to baza aktywności wolontariackich, w które już angażują się pracownicy banku z całej Polski. Mogą oni zgłaszać do Mapy swoje inicjatywy z wszystkich obszarów wolontariatu od najdrobniejszych jednorazowych akcji, po regularną pracę na rzecz innych. Mapa to szansa na podzielenie się z pozostałymi pracownikami swoimi doświadczeniami, a zgłoszone inicjatywy mogą stanowić inspirację dla innych i zachętę do wspólnych działań.

Konkurs Grantowy ruszył 5 listopada. Pracownicy - wolontariusze mogą ubiegać się o granty w wysokości do 2.000 zł na dofinansowanie własnych działań związanych z wolontariatem. O tym, które projekty bank wesprze, zdecydują wszyscy pracownicy w intranetowym głosowaniu. Rozpocznie się ono 5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Granty otrzymają projekty, na które zagłosuje najwięcej osób. Suma przeznaczona na granty wynosi 30.000 zł. Na realizację wybranych w głosowaniu projektów pracownicy będą mieli czas do 4 lipca 2013 r.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook