Korporacje otworzą konto łatwiej i szybciej w Credit Agricole Bank Polska

Bank Credit Agricole uprościł proces otwierania rachunku bankowego dla klientów korporacyjnych. Założą oni konto na podstawie dokumentacji elektronicznej, którą pracownicy banku zweryfikują na internetowych stronach właściwych rejestrów.

Klienci korporacyjni otworzą rachunek w Credit Agricole Bank Polska bez konieczności dostarczania dokumentów w wersji papierowej (odpisu KRS, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania numeru REGON i numeru NIP). Bank zrezygnował z tego wymogu i umożliwił założenie konta na podstawie dokumentacji elektronicznej, którą weryfikują jego pracownicy na stronach internetowych właściwych rejestrów - Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki. Udogodnienie to skróciło czas zakładania rachunku do 1 dnia roboczego, o ile firma nie musi przedłożyć innych, niż wymienione dokumentów.

- Z radością przyjęliśmy i wykorzystaliśmy daną przez projekt obu ministerstw możliwość uproszczenia dotychczasowych procedur bankowych i skróciliśmy czas otwierania rachunku przedsiębiorcom - mówi Marta Mróz-Sipiora, Menadżer Zespołu Rozwoju Produktów w Pionie Bankowości Korporacyjnej Credit Agricole Bank Polska.
- Dokumenty pobrane ze stron internetowych tych resortów traktujemy jak oryginały dostarczone przez klienta a wydawane przez odpowiednie urzędy.

Uproszczenie procesu otwarcia konta to nie jedyne zmiany w obsłudze korporacji. Bank wdrożył również zalecenia przewidziane w "Ustawie o usługach płatniczych". Skorzystali na nich klienci, którzy teraz, m.in., szybciej dokonają przelewów w euro w obrocie krajowym i zagranicznym - w ciągu 1 dnia roboczego, jeśli złożą dyspozycję za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Firm@Bank lub do 2 dni roboczych, jeśli dyspozycję złożą w formie papierowej.
- Wierzę, że ostatnio wprowadzone zmiany w obsłudze korporacji przez nasz bank spotkają się z pozytywnym odbiorem klientów i zwiększą ich zadowolenie ze świadczonych przez nas usług. - dodaje Marta Mróz-Sipiora.

Bank Credit Agricole obserwuje zmiany zachodzące na rynku oraz śledzi zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Korzystając z nowych możliwości oraz technologii wdraża rozwiązania ułatwiające przedsiębiorcom korzystanie z oferty bankowości korporacyjnej. Wszystko to w myśl głoszonej przez bank deklaracji "prosto i z sensem".

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook