Nagrody w programie Centrum Aktywnych wręczone!

20 stycznia w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w programie Centrum Aktywnych z udziałem laureatów, opiekunów naukowych zwycięskich projektów, przedstawicieli partnerów programu oraz mediów studenckich. Credit Agricole Bank Polska reprezentowali Jędrzej Marciniak - członek zarządu ds. marketingu i Izabela Mościcka - dyrektor departamentu PR. Dziewięć inicjatyw otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 60 tysięcy złotych.

Centrum Aktywnych to program Credit Agricole Bank Polska skierowany do studentów, mający na celu zachęcenie ich do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości.

Podczas trwania programu prowadzony był konkurs "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", w którym studenci - indywidualnie lub zespołowo - ubiegali się o dofinansowanie ich pomysłu na własny biznes, stworzenie programu wolontariatu lub organizację wydarzenia kulturalnego. Ideą konkursu było umożliwienie młodym ludziom realizacji ich własnego przedsięwzięcia. 6 projektów - wybranych przez komisję konkursową spośród 160 zgłoszonych - otrzymało dofinansowanie w wysokości od 5.000 do 10.000 złotych.

W kategorii "Wolontariat" jury przyznało dofinansowanie 4 projektom:

  • "Bajkowe pisanie" autorstwa Anny Kamyszek - produkcja książeczek z bajkami terapeutycznymi dla dzieci zmagającymi się z chorobami i bezpłatne przekazanie całego nakładu do szpitali dziecięcych,
  • "Nie kupuj! Adoptuj" autorstwa Anity Krzyżaniak - szkolenia dla pracowników schronisk dla zwierząt w celu zwiększenia liczby adopcji,
  • "Teatr pokój 204" autorstwa Aleksandry Małeckiej, Magdaleny Homendy, Jakuba Jasicy, Małgorzaty Skwierczyńskiej i Mateusza Mrozka - organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
  • "od NOWA sp84" autorstwa Zofii Piotrowskiej, Macieja Popławskiego, Bartłomieja Poteralskiego, Jakuba Podgórskiego i Hanny Piróg - zmodernizowanie wybranych wspólnie z uczniami pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu przez studentów położonego po sąsiedzku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

W kategorii "Organizacja wydarzenia kulturalnego" nagrodzone zostały 2 projekty:

  • "Przyjęcie u Guliwera" Joanny Tomaszewskiej - zorganizowanie bajkowego Dnia Dziecka w gminie Niedrzwica Duża,
  • "Przygoda na Dzikim Zachodzie" Magdaleny Chmiel - organizacja festynu dla osób
  • z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z Mielca i okolic.

Jury konkursu "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska" nie zdecydowało się na przyznanie nagród w kategorii "Biznes". We wszystkich pracach konkursowych zgłoszonych w tej kategorii zabrakło spójności pomiędzy pomysłem, a planem jego urzeczywistnienia.

Równolegle prowadzony był konkurs dla studenckich kół naukowych na badanie społeczne z ekonomii, psychologii, socjologii, lingwistyki i innych nauk pokrewnych, w którym nagrodami były granty w wysokości od 2.000 do 5.000 złotych. O sfinansowanie badań ubiegało się 60 projektów, z których 3 zostały nagrodzone.

Jury konkursowe doceniło zarówno rzetelność przygotowania prac konkursowych, dobór próby, jasność stawianych tez, oryginalność pomysłu, jak i użyteczność społeczną zaproponowanych badań.

Granty na badanie zostały przyznane trzem kołom naukowym:

  • Studenckiemu Kołu Naukowemu Chi Kwadrat w składzie: Justyna Rybicka, Katarzyna Murawska, Agnieszka Sochacka (Uniwersytet Warszawski), działającemu pod opieką prof. Anny Gizy - Poleszczuk, na realizację badania "Młodzi sami o sobie"
  • Studenckiemu Kołu Naukowemu Analizy Danych w składzie: Marta Malewska, Tomasz Kubica, Dorota Grochowina, Adrian Burda, Mateusz Bocian, Patrycja Kotwica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), którego opiekunem jest dr Artur Prędki, na realizację badania "Różnice w postrzeganiu i korzystaniu z produktów i usług bankowych pomiędzy studentami pierwszego oraz ostatniego roku krakowskich uczelni",
  • Studenckiemu Kołu Naukowemu Analiz Ekonomicznych w składzie: Mateusz Kozłowski, Łukasz Korona, Agnieszka Jakubowicz, Michał Miłkowski i Edyta Pierewoj (Szkoła Główna Handlowa), pod opieką merytoryczną prof. Tomasza Szapiro na badanie "BID - badanie zachowań i strategii użytkowników w grach all pay".

Podczas gali specjalne podziękowania trafiły również do Ambasadorów programu Centrum Aktywnych, którzy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście promowali program i służyli radą studentom zainteresowanym wzięciem udziału w konkursach.

Centrum Aktywnych cieszyło się bardzo dużą popularnością. W trakcie trwania konkursów od 3 października do 30 listopada stronę internetową programu odwiedziło aż 25 tysięcy unikalnych użytkowników, przy czym była ona wyświetlana niemal 100 tysięcy razy.

Centrum Aktywnych wspierali Pracodawcy RP, AIESEC Polska, Gazeta Studencka, Puls Biznesu, Dlastudenta.pl, Studentnews.pl, Mambiznes.pl, Przepisnabiznes.pl, Radio Planeta, Radio Kampus.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook