Wyróżnienia dla 4 praktyk CSR Credit Agricole Bank Polska

Jubileuszowa 10. edycja Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" przyniosła aż 4 wyróżnienia dla Credit Agricole Bank Polska. Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się: Centrum Aktywnych, Dzielmy się wiedzą, Kodeks Etyki oraz współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce - dobre praktyki" to publikacja o CSR wydawana co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podsumowuje ona zaangażowanie polskich firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu i wyróżnia dobre praktyki. W tegorocznej edycji Raportu wymieniono aż 4 praktyki Credit Agricole Bank Polska. Należą do nich Centrum Aktywnych, Dzielmy się wiedzą, Kodeks Etyki oraz współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Centrum Aktywnych to program adresowany do studentów, mający na celu zaktywizowanie ich oraz zachęcenie do kształtowania własnej przyszłości zawodowej. Jego rdzeniem był konkurs "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", w którym studenci ubiegali się o dofinansowanie pomysłu na własny biznes, stworzenie programu wolontariatu lub organizację wydarzenia kulturalnego. Równolegle bank prowadził konkurs dla naukowych kół studenckich na badanie z nauk społecznych.

Program Dzielmy się wiedzą składa się z dwóch inicjatyw: wewnętrznych szkoleń i warsztatów dla pracowników banku prowadzonych przez innych pracowników - ekspertów m.in. z zarządzania aktywami, controllingu finansowego czy zarządzania projektami, oraz wewnętrznej biblioteki - LOOKadło. Celem programu jest upowszechnianie wiedzy finansowej wśród pracowników, przekazywanie informacji na temat pracy innych departamentów, kreowanie organizacji uczącej się, a także zwiększenie efektywności budżetów szkoleniowych.

Kodeks Etyki to wewnętrzny dokument banku, którego założeniem jest troska o zachowanie wysokich standardów przy wykonywaniu powierzonych zadań, przestrzeganie tajemnicy bankowej i handlowej, stosowanie przepisów prawa i rekomendacji regulatorów, przyjętych norm etycznych oraz udzielanie klientom jasnej i czytelnej informacji o cechach i ryzykach sprzedawanych produktów bankowych. Kodeks reguluje zasady dotyczące zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, przyjmowania i wręczania upominków, transakcji prywatnych pracowników banku, relacji między pracownikami i relacji z podmiotami konkurencyjnymi, a także utrzymywania kontaktów z instytucjami publicznymi, klientami i partnerami biznesowymi oraz z dostawcami. Kodeks Etyki jest jednak czymś więcej niż powieleniem norm obowiązującego prawa, ponieważ zawiera też tzw. miękkie uregulowania, zasady szeroko pojętego etycznego postępowania w biznesie.

Współpraca Credit Agricole Bank Polska z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu ma z kolei na celu wsparcie środowiska akademickiego i dzielenie się ze studentami doświadczeniami praktyków biznesu. Bank realizuje te cele od 2010 roku poprzez wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów banku oraz poprzez współpracę z Kołem Naukowym "Bankier" i Forum Edukacji Biznesowej.

W ubiegłym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło 2 dobre praktyki banku (funkcjonującego jeszcze pod nazwą LUKAS Bank) - proekologiczną akcję Zielony Tydzień i kampanię edukacyjną Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polski - dobre praktyki" w wersji elektronicznej oraz e-book z praktykami wymienionymi w raporcie dostępne są na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook