Młodzi przedsiębiorczy nagrodzeni

Credit Agricole Bank Polska - inicjator programu Centrum Aktywnych - wyłonił zwycięzców dwóch konkursów adresowanych do studentów. Pięć projektów otrzymało nagrody pieniężne w konkursie "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", natomiast pięć kół naukowych - granty na realizację badań o tematyce społecznej. Kwota dofinansowania przekazana na urzeczywistnienie zwycięskich projektów wyniosła w tegorocznej edycji programu ponad 41 tysięcy złotych.

Centrum Aktywnych to program CSR banku Credit Agricole skierowany do studentów, którego celem jest zmotywowanie młodych ludzi do działania oraz zachęcenie do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości.

W programie Centrum Aktywnych bank zorganizował dwa konkursy. Pierwszy pod hasłem "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", skierowany był do przedsiębiorczych studentów, którzy mogli się starać o dofinansowanie dla swoich pomysłów w kategorii: przedsięwzięcie społecznie użyteczne. Wysokość nagród, o które ubiegali się młodzi przedsiębiorczy, wynosiła od 3 do 10 tysięcy złotych.

Jury "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", składające się z przedstawicieli banku oraz partnerów konkursu, oceniło nadesłane zgłoszenia m.in. pod kątem realności założeń finansowych oraz innowacyjności przedstawionych pomysłów. Po wnikliwej analizie projektów komisja konkursowa wyłoniła w drodze głosowania zwycięzców. Dofinansowanie otrzymali: Kamil Pruchnik, Jerzy Jakub Toborowicz i Katarzyna Michalska ("Klockonomia"), Michał Marchliński, Barbara Grzmocińska, Agnieszka Rećko i Maciej Makarski ("Smocze Łodzie"), Jakub Tekiela, Artur Kozubek i Aleksandra Łepek ("Młotkiem w kask"), Jakub Tomaszewski, Anastazja Jachyra i Przemysław Jarząbek ("Mówca Doskonały") oraz Izawetta Manuel ("2. Festiwal Wybieram Wschód").

Jednocześnie prowadzony był konkurs na projekt badawczy dla studentów działających w kołach naukowych. Jego uczestnicy mogli się ubiegać o dofinansowanie na badania w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych.

Granty zostały przyznane pięciu kołom naukowym: Kołu Naukowemu Analizy Danych w składzie: Alina Sławek, Karolina Filiks, Wojciech Rejdak, Joanna Janusz, Ewelina Stasiura i Marcin Kwaśnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, opiekun dr Artur Prędki), Studenckiemu Kołu Naukowemu Badań nad Zaburzeniami Odżywiania w składzie: Łukasz Filipski, Aleksandra Laskowska, Marta Szatańska, Monika Turek, Małgorzta Barcz i Paula Szwarc (Warszawski Uniwersytet Medyczny, opiekun mgr Mariusz Jaworski), Studenckiemu Kołu Naukowemu Badania Języków Technicznych "BAJT" w składzie: Joanna Nowakowska, Monika Barbara Zając, Marlena Anna Smolak i Natalia Anna Brzozowska (Uniwersytet Warszawski, opiekun dr Marek Łukasik), Międzywydziałowemu Kołu Naukowemu Politechniki Gdańskiej "Project Management" w składzie: Ewelina Mikołajczyk, Ewelina Cyrson, Daria Bokuniewicz i Paweł Bielski (Politechnika Gdańska, opiekun mgr inż. Władysław Stachowski) oraz Studenckiemu Kołu Farmakologii Klinicznej w składzie: Karolina Zarzecka i Ewa Zart (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, opiekun dr Magdalena Hurkacz).

Jury konkursowe doceniło zarówno rzetelność przygotowania pracy konkursowych, dobór próby, jasność stawianych tez, oryginalność pomysłu, jak i użyteczność społeczną proponowanych badań.

Centrum Aktywnych cieszyło się dużą popularnością wśród studentów. Nadesłali oni 95 projektów, z czego 63 do konkursu "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska", a 32 do konkursu grantowego.

Pula nagród w obydwu konkursach wyniosła ponad 41 tysięcy złotych. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w marcu w Warszawie.

Opis wszystkich projektów, w tym także nagrodzonych, znajduje się na stronie www.centrumaktywnych.pl.

Centrum Aktywnych wsparli Pracodawcy RP (patron honorowy), AIESEC Poland (patron merytoryczny) oraz patroni medialni - dlaStudenta.pl, MamBiznes.pl, Radio Planeta i Studentnews.pl.

Nagrodzone projekty

- w konkursie "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska":

  1. "Klockonomia" - zespołowa gra edukacyjna dla uczniów gimnazjum i liceum
  2. "Smocze Łodzie" - organizacja regat dla dzieci z domów dziecka
  3. "Młotkiem w kask" - konkurs adresowany do studentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
  4. "Mówca Doskonały" - organizacja warsztatów dla krakowskich studentów i absolwentów uczelni wyższych poświęconych wystąpieniom publicznym
  5. "2. Festiwal Wybieram Wschód" - organizacja warsztatów, skierowanych do młodych mieszkańców Poznania, dotyczących Partnerstwa Wschodniego

- w programie grantowym dla kół studenckich

  1. Badanie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z instytucji parabankowych i poziomu akceptacji ryzyka z tym związanego - badanie Koła Naukowego Analizy Danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  2. Związek między postrzeganą perspektywą czasu a stanem afektywnym jednostki w aspekcie częstości spożycia żywności u osób z prawidłową masą ciała - badania pilotażowe Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Zaburzeniami Odżywiania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  3. Forma reklamy bankowej a jej recepcja - badanie ankietowe i okulograficzne wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej autorstwa Studenckiego Koła Naukowego Badania Języków Technicznych "BAJT" Uniwersytetu Warszawskiego,
  4. Badanie kluczowych czynników decydujących o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia finansowego z punktu widzenia sponsora Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej "Project Management",
  5. Terapia bólu - problem medyczny i społeczny, badanie Studenckiego Koła Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook