Bank Credit Agricole dba o zdrowie pracowników

Badania okresowe, karty sportowe, dofinansowanie do okularów czy prywatna opieka medyczna to w obecnych czasach standard. Duże firmy w Polsce robią dużo więcej, żeby promować i chronić zdrowie swoich pracowników. W siedzibach banku Credit Agricole zakończył się właśnie montaż defibrylatorów.

Promocja zdrowia w miejscu pracy to jeden z priorytetów polityki Unii Europejskiej dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Pracodawcy powinni więc zachęcać swoich pracowników do prowadzenia zdrowego stylu życia, promować prozdrowotne nawyki i postawy oraz inicjować działania służące higienie pracy. Dobre praktyki dotyczące popularyzacji zdrowia w miejscu pracy powinny dotyczyć zarówno kondycji fizycznej, jak i psychicznej pracowników.

Promocja i profilaktyka zdrowia wśród pracowników ma wiele zalet. Wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia, wzrost pracowniczego morale oraz umocnienie relacji między pracownikami. Dodatkowo obniża absencję chorobową i koszty opieki zdrowotnej, przyczynia się do wzrostu produktywności. To długoterminowa inwestycja w zdrową i aktywną kadrę - przekonuje Ewa Bylicka, dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w banku Credit Agricole.

Podstawowym działaniem promującym zdrowie, podejmowanym przez firmy, jest dofinansowanie kart sportowych. Dzięki nim 1800 pracowników banku Credit Agricole korzysta z nielimitowanego dostępu do 3900 obiektów sportowych i rekreacyjnych w całej Polsce. Poza kartami sportowymi, promocji aktywności ruchowej służą różne udogodnienia dla rowerzystów. Pracownicy banku korzystają z monitorowanej wiaty z miejscami parkingowymi dla rowerów i dostępnych tam narzędzi m.in. pompek, kluczy. Do dyspozycji rowerzystów są też łazienki z prysznicami i szafkami, wydzielonymi w budynku centrali banku we Wrocławiu.

Aby zminimalizować skutki uboczne związane z pracą przy komputerze i zapobiec trwałym uszczerbkom na zdrowiu w przyszłości, bank przygotował szkolenie z zasad ergonomii. Dzięki niemu pracownicy zdobywają kluczową wiedzę z zasad ergonomii, dotyczącą prawidłowych pozycji podczas pracy przy komputerze oraz uczą się prostych ćwiczeń fizycznych, które mają pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Ze szkolenia dowiadują się m.in. tego, że po każdej godzinie pracy przy monitorze trzeba sobie zrobić co najmniej 5-minutową przerwę np. na proste ćwiczenia fizyczne: obroty głowy, krążenie ramion, prostowanie nóg, odchylanie tułowia do tyłu czy mruganie powiekami oraz, że pracując na laptopach powinni używać zewnętrznej myszki i klawiatury i stosować podstawkę pod laptop. Szkolenie, które w pierwszych miesiącach ukończyło ponad 1000 pracowników, to także lekcja zasad ergonomii w domu i w samochodzie.

Bank dba też o ochronę zdrowia w potencjalnych sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji w pracy lub poza nią. Szkolenie "ABC pierwszej pomocy" to uzupełnienie wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy. Bank przygotował je w taki sposób, aby przekazać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również podstawowe umiejętności, które pomogą uratować ludzkie życie. Pracownicy, wcielając się w postać Karoliny, mogą więc ze wskazówkami lektora przeprowadzić wirtualną akcję reanimacyjną oraz dowiedzieć się, jak pomagać w przypadkach zasłabnięcia, zadławienia, oparzenia czy krwotoku. Szkolenie ruszyło w lipcu 2014 r. i od tamtej pory ukończyło je prawie 3000 z ponad 5000 pracowników banku.

W ramach działań prewencyjnych, bank zamontował też w swoich siedzibach defibrylatory. Stosuje się je w przypadku zatrzymania krążenia. Najczęstszą tego przyczyną jest migotanie komór, czyli zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca, które może prowadzić do śmierci. Jeżeli defibrylację wykona się w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia, wskaźnik przeżyć wzrasta nawet do 75 proc. Bank zakończył montaż defibrylatorów w lipcu 2015 r. Wszyscy pracownicy, w uzasadnionych przypadkach, mogą korzystać z urządzeń w 5 lokalizacjach banku w Polsce.

Programy promocji zdrowego stylu życia wśród pracowników są wprawdzie kosztowne, ale skuteczne i potrzebne. Dlatego bank zamierza prowadzić kolejne działania, np. szkolenia z prowadzenia zdrowego trybu życia dla pracowników, czy zorganizować Tydzień Zdrowia.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook