Credit Agricole w wolontariacie kompetencji

Coraz częściej firmy zachęcają swoich pracowników do wspierania lokalnych organizacji pozarządowych poprzez przekazywanie im swojej wiedzy. W takich projektach udział chętnie bierze także bank Credit Agricole, który zaangażował się w Miejskie Dni Wolontariatu organizowane we Wrocławiu już po raz 5.

Miejskie Dni Wolontariatu, które w tym roku potrwają do 6 listopada, na stałe wpisały się już w kalendarz lokalnych wydarzeń poświęconych zaangażowaniu społecznemu. Głównym celem imprezy jest podkreślenie, że wolontariat - jako element doświadczenia zawodowego - jest coraz bardziej ceniony przez pracodawców. Stąd pomysł połączenia specjalistycznej wiedzy pracowników z międzynarodowych firm z Wrocławia oraz pasji i zapału lokalnych działaczy.

Efektem współpracy jest 30 bezpłatnych szkoleń i warsztatów na różnorodne tematy. Prowadzą je trenerzy z wrocławskich firm, a korzystają z nich członkowie lokalnych organizacji pozarządowych (NGO). Dzięki szkoleniom, uczestnicy mają szansę rozwinąć miękkie kompetencje, czyli takie, które koncentrują się na zachowaniu człowieka, jego postawach i sposobie życia, a dotyczą przede wszystkim zarządzania sobą, motywacji i umiejętności interpersonalnych. Jedną z firm uczestniczących w projekcie jest bank Credit Agricole, który w wolontariat kompetencji angażuje się od lat, by wspomnieć kampanię edukacyjną dla dzieci z klas nauczania początkowego "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości".

Podczas Miejskich Dni Wolontariatu trenerzy z Credit Agricole prowadzą 4 szkolenia: "Sztuka negocjacji", "Do not try this at home - Wywieranie wpływu na ludzi", "Jesteś liderem? Bądź bohaterem!" oraz "Zarządzanie sobą w czasie". Trener jednego ze szkoleń, które odbędzie się 30 października, tak zachęca członków NGO do wzięcia w nim udziału: - Dlaczego negocjacje? Bo to pasjonująca dziedzina, bo wszyscy robimy to niemal każdego dnia. Negocjujemy w pracy, w domu, w sklepie. Negocjujemy z ludźmi, których spotykamy na swojej drodze, z szefami, kolegami, małżonkami, dziećmi, przyjaciółmi i wrogami. Myślę, że niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy na co dzień, warto bliżej poznać tę dziedzinę, w której nawet małe sukcesy przynoszą dużą satysfakcję.

Miejskie Dni Wolontariatu to tylko jeden z projektów wolontariatu kompetencji skierowanych do lokalnych NGO, w które włączają się pracownicy banku Credit Agricole. W 1. kwartale tego roku zaangażowali się oni w "Akademię Rozwoju Liderów Społecznych", organizowaną przez fundację Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. Miała ona na celu umocnienie relacji wrocławskich firm z lokalnymi NGO. Trenerzy - wolontariusze z Credit Agricole poprowadzili wówczas 2 warsztaty z samomotywacji oraz bycia sobą podczas kontaktów z innymi.

Organizatorem Miejskich Dni Wolontariatu jest Miejskie Centrum Wolontariatu.

Więcej o Miejskich Dniach Wolontariatu na stronie internetowej: http://wolontariat.wroclaw.pl/.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook