Praktyki CSR banku Credit Agricole wyróżnione

Aż 6 inicjatyw CSR realizowanych przez Credit Agricole wyróżniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki". W tym roku uznanie zyskały działania banku na rzecz pracowników, edukacyjne dla lokalnych środowisk oraz odpowiedzialne zakupy.

Bank Credit Agricole bierze udział w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" od 4 lat. Bank jest jedną z 10 firm z Dolnego Śląska, których praktyki ukazały się na łamach tegorocznej edycji raportu. Praktyki "Kodeks Współpracy" i "Szkolenia dla pracowników z zasad ergonomii i z udzielania pierwszej pomocy oraz montaż defibrylatorów" uzyskały wyróżnienia w kategorii "Praktyki z zakresu pracy". Praktykę "Odpowiedzialna polityka zakupowa" doceniono w kategorii "Uczciwe praktyki operacyjne", a "Wolontariat pracowniczy podczas Świątecznej Zbiórki Żywności" w kategorii "Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej". Pozostałe 2 praktyki - kampania edukacji finansowej "Bank z klasą" i "Współpraca partnerska z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu" zostały opisane w części "Praktyki Długoletnie", w której publikowane są praktyki już wspominane w poprzednich edycjach raportu i kontynuowane przez firmy.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce - dobre praktyki" to najbardziej prestiżowa publikacja o CSR, wydawana co roku od 13 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport stanowi przegląd działań CSR firm, które zgłosiły swoje projekty oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku.

Każda firma, która w 2014 roku zrealizowała dobrą praktykę CSR, mogła zgłosić ją do raportu w jednym z 7 obszarów, zgodnych z normą ISO 26000: Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie i Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Zgłoszenia zostały następnie zweryfikowane przez Komitet Merytoryczny.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce - dobre praktyki" w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook