Wolontariusze Credit Agricole szkolą liderów NGO

Bank włączył się w projekt "Akademia Rozwoju Lidera Społecznego" mający na celu umocnienie relacji wrocławskich firm z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Trenerzy - wolontariusze z Credit Agricole poprowadzą dla liderów organizacji NGO warsztaty z miękkich kompetencji. Już 27 marca odbędzie się drugie szkolenie pt. "Samomotywacja jako podstawa osiągania satysfakcji z pracy wolontariusza".

"Akademia Rozwoju Lidera Społecznego" to projekt, który ma na celu podnoszenie, dzięki współpracy z wrocławskimi firmami, kompetencji działaczy społecznych i liderów organizacji pozarządowych. Istotą projektu są warsztaty z różnych obszarów, m.in. HR, komunikacji, zarządzania projektami, prowadzone dla liderów przez doświadczonych ekspertów - wolontariuszy, pracowników przedsiębiorstw, mających siedzibę we Wrocławiu. Uczestnictwo w warsztatach umożliwi działaczom organizacji trzeciego sektora nabycie kompetencji, które pomogą im efektywniej realizować prowadzone przez nich działania. Będą mieli szansę zarówno rozwinąć swoje umiejętności dotyczące miękkich kompetencji, jak i zdobyć nową wiedzę oraz poszerzyć sieć swoich kontaktów zawodowych. W zamyśle organizatorów projektu przyczyni się to do budowania owocnej współpracy pomiędzy organizacjami NGO a biznesem.

Tematem najbliższego warsztatu jest "Samomotywacja jako podstawa osiągania satysfakcji z pracy wolontariusza", który odbędzie się 27 marca (piątek) w centrali banku. Poprowadzą go wolontariusze z Credit Agricole. To drugi, po lutowym "Bądź sobą w kontaktach z innymi, czyli moc osobowości", warsztat, którego autorami są pracownicy banku.

- Podczas szkolenia uczestnicy poznają źródła motywacji do działania i narzędzia służące budowaniu samomotywacji. Mamy nadzieję, że po jego zakończeniu liderzy będą potrafili wzmocnić swój zapał do pracy i utrzymać wysoki poziom motywacji, gdyż uświadomią sobie, że są w stanie samodzielnie pobudzać swoje zaangażowanie. - tłumaczą Alina Frąc i Andrzej Ambroży, trenerzy z Credit Agricole.

Organizatorem projektu "Akademia Rozwoju Lidera Społecznego" jest Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, działająca na rzecz stworzenia platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promowania standardów współpracy międzysektorowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Więcej o Akademii Rozwoju Lidera Społecznego na stronie Fundacji: http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook